La Dra. Montserrat Gas, membre del panell d’experts sobre llibertat religiosa de l’OSCE

06/06/19
Comparteix aquesta informació

La vicedegana de la Facultat de Dret i directora de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, la Dra. Montserrat Gas, ha estat escollida per col·laborar en els propers tres anys en el panell d’experts sobre llibertat de religió i creences de l’Oficina per a les Institucions Democràtiques i els Drets Humans (Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR) amb seu a Varsòvia. El mandat es va iniciar el passat 1 de juny.

La Dra. Montserrat Gas, membre del panell d’experts sobre llibertat religiosa de l’OSCE

El treball de l’ODIHR en l’àrea de la llibertat religiosa i de creences se centra a assessorar els estats, els grups religiosos i la societat civil dels països membres de l’OSCE, en la promoció de la llibertat religiosa i de creences.

El panell està constituït per dotze membres que són experts independents i especialistes en l’àrea de Drets Humans i Llibertat Religiosa, procedents dels països membres de l’OSCE.

Les atribucions del panell inclouen tasques com les de revisar la legislació, a petició dels governs, per tal que s’adeqüi als compromisos amb l’OSCE i als estàndards internacionals; donar l’opinió en qualitat d’experts en matèria de llibertat religiosa i de creences, o promoure el desenvolupament i l’aplicació dels compromisos de l’OSCE en aquesta matèria.