Irene Rigau: «Els centres educatius han de superar les seves ambicions utòpiques»

24/04/12
Comparteix aquesta informació

La Facultat d'Educació va organitzar, del 19 al 21 d'abril, les Jornades per a Directius d'Institucions Educatives, amb la idea d'aprofundir en la professionalització de la funció directiva, fomentar l'intercanvi d'experiències i desenvolupar una comunitat de líders.

Irene Rigau: «Els centres educatius han de superar les seves ambicions utòpiques»

Les jornades van
ser inaugurades per la consellera d’Ensenyament, que, entre d’altres idees, va destacar
que “els centres educatius han de superar les seves ambicions utòpiques de no
fa pas gaire, quan les escoles volien canviar tota la societat, i ara cal que
vagin cap a una gestió i direcció que té com a voluntat educar els alumnes amb
eficiència i innovació”. A continuació, va recordar com la Llei d’educació de
Catalunya creu fermament en la funció directiva dels centres i en la capacitat
de formar un claustre segons les especificitats del projecte de centre.

Els diferents
ponents van parlar des de perspectives diferents sobre del mateix repte: la direcció
de centres. Inger Enkvist, catedràtica de la Universitat de Lund (Suècia),
assenyalà experiències globals de lideratge amb dades que trencaven alguns tòpics
sobre els resultats d’alumnes procedents de nivells socials diferents.

El divendres 20, Joaquín
Gairín, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador del grup
de recerca EDO, destacà que els directius escolars, com a agents de canvi, han
de ser capaços d’institucionalitzar les bones experiències escolars des de dalt.
Carles Camí, president de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de
Catalunya, insistí amb dades i experiències de primera mà que en la pràctica de
la direcció de centres educatius el més important és l’observació i la
mobilització de mestres i famílies.

Destaquem,
finalment, la reflexió del dissabte 21 sobre l’avaluació de les institucions
educatives i l’avaluació del sistema educatiu que va fer Joan Mateo, president
del Consell Superior d’Avaluació de la Universitat de Barcelona. En la seva ponència
va destacar que els centres són les unitats bàsiques on es produeix la millora,
d'aquí la necessitat d'utilitzar la informació avaluadora per gestionar millor
la qualitat del centre.

A la clausura de
les jornades, Albert Arbós, degà de la Facultat d’Educació de la Universitat
Internacional de Catalunya, director del GREDPAC (Grup de Recerca en Educació i
Desenvolupament Professional Aimè Caekelbergh), va parlar de l’ambiciós
projecte de la creació de l’Associació Global de Líders Educatius.

Com a conclusió
d’aquestes jornades, cal destacar dues idees fonamentals que marquen la
necessitat de, en primer lloc, reflexionar sobre la pràctica docent des de
l'aula i la necessitat de realitzar processos de reflexió col·lectiva, i, en segon
lloc , fomentar la col·laboració escola-universitat per tal de millorar la
recerca educativa amb vista a la consecució de resultats més bons.