Josep-Delfí Guàrdia i Canela: «Estic segur que sentiu i continuareu sentint la poesia de l’ofici que heu escollit»

19/05/16
Comparteix aquesta informació

El president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Josep-Delfí Guàrdia i Canela, va apadrinar la graduació dels alumnes del Grau en Dret i del Màster Universitari en Advocacia.

Josep-Delfí Guàrdia i Canela: «Estic segur que sentiu i continuareu sentint la poesia de l’ofici que heu escollit»

L’Aula Magna de UIC Barcelona va acollir el 12 de maig passat la graduació dels alumnes de la Facultat de Dret. Durant el seu discurs, Guàrdia i Canela va parlar sobre la llibertat i el dret civil de  Catalunya.

El padrí va exposar les diverses manifestacions del principi de la llibertat al dret civil històric i al dret civil vigent a Catalunya. En aquest sentit, va parlar de llibertat política i llibertat civil; del valor del costum contra legem; de la interpretació i integració de les normes; de l’apotegma “Pactes fan lleis, pactes trenquen lleis”; de la remissió a l’arbitri dels jutges per resoldre les discòrdies; de la llibertat en la regulació jurídica del dret de la persona en el dret històric; de la llibertat en la regulació del règim econòmic matrimonial, i de la llibertat de disposició mortis causa.

En acabar el seu discurs, Guàrdia i Canela es va dirigir especialment als alumnes i els va animar: “Estic segur que sentiu i continuareu sentint la poesia de l’ofici que heu escollit”.

Després de les paraules del padrí i el lliurament de diplomes, els representants dels estudiants del grau i del màsters es van dirigir als presents amb discursos que volien ser un record dels anys viscuts a UIC Barcelona.

Finalment, Javier Junceda, degà de la Facultat de Dret, va agrair a les autoritats presents la seva participació a l’acte i va felicitar els nous graduats.  En el seu discurs, el degà es va servir de les recomanacions que Quixot fa a Sancho Panza en temes jurídics. Junceda va acabar dient: “Les ensenyances de Quixot a Sancho Panza són les que volem deixar en aquest últim moment del vostre pas per les nostres aules: sigueu bones persones com a camí per ser bons professionals. No és possible el contrari, i ho veureu ben aviat en el vostre camí. Sigueu bons juristes i juristes bons”.

L’acte va acabar amb el tradicional cant del “Gaudeamus Igitur”. A l’acte van assistir-hi familiars, amics, el claustre acadèmic de la Facultat i diverses autoritats civils.