La Càtedra IsFamily Santander celebra el seu primer aniversari

26/03/15
Comparteix aquesta informació

Des de la seva inauguració, la Càtedra IsFamily Santander que dirigeix ​​Montserrat Gas Aixendri ha posat en marxa quatre projectes de recerca i trenta publicacions. Des d’un enfocament interdisciplinari –hi participen investigadors de les facultats d’Educació, Dret, ADE i del Campus Sant Cugat de la UIC, a més d’investigadors de l’IESF– la càtedra pretén assentar les bases d’una futura investigació i del treball en xarxa.

La Càtedra IsFamily Santander celebra el seu primer aniversari

Un dels projectes de recerca és l’impulsat pel grup Parentalitat, igualtat i conciliació (PIC), l’objectiu del qual és l’anàlisi de les transferències de la cura familiar (criança, socialització o educació) mitjançant els conceptes de parentalitat positiva (positive parenting), i parentalitat compartida (coparenting), sobre la base de la coresponsabilitat.

En l’àmbit internacional, destaca la col·laboració acadèmica en el World Family Map (WFM) 2014, un informe sobre el Mapa dels canvis en la família i les conseqüències en el benestar infantil. Fruit d’aquest treball, l’equip d’investigadors de World Family Map està treballant en l’article acadèmic següent: “Family Instability and Early Childhood Health in the Developing and Family Structure Across Europe and Children ‘s Psychological Health”.

Més enganxats a la realitat del nostre territori estatal, cal destacar el treball al voltant del fenomen de la dependència així com l’avaluació de la Llei 39/2006, que aviat farà deu anys que es va . Es tracta d’un dels grans reptes d’aquest segle, ja que a causa de l’envelliment de la població, aquest fenomen s’ha convertit en una prioritat per als ordenaments europeus. Aquest projecte pretén analitzar els fonaments jurídics del sistema de dependència en l’ordenament jurídic espanyol i oferir suggeriments a un sistema protector que no ha atès suficientment la família en tot aquest procés.