La Dra. Gas analitza en un llibre l'apostasia des d'un punt de vista tecnicojurídic

31/01/13
Comparteix aquesta informació

La Dra. Montse Gas, professora de Dret Eclesiàstic de l'Estat i Dret Canònic i directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF) de la UIC, ha fet un estudi tecnicojurídic sobre l'apostasia, un tema que es troba a la cruïlla entre el dret estatal, les normes religioses i el dret internacional.

La
monografia “Apostasía
y libertad religiosa” planteja qüestions com quin és el paper de l’Estat
en aquesta matèria, com han d’intervenir o no els ordenaments estatals a l’hora
de regular un procediment de sortida de les confessions religioses, si es pot
parlar d’un dret a l’apostasia del fidel davant les institucions religioses,
què succeeix quan una confessió religiosa no preveu un procediment d’abandonament
o si pot intervenir l’Estat en aquestes circumstàncies, entre d’altres.

Així
mateix, la Dra. Gas analitza en el llibre els conflictes que l’apostasia pot plantejar
en el dret de família, en el dret laboral, en les sol·licituds d’asil per
motius de persecució religiosa, o en el dret tributari. Especialment, cal
destacar l’aportació de l’obra en la conceptualització jurídica de l’abandonament
confessional, mitjançant l’anàlisi dels requisits de l’apostasia com a acte
jurídic. En concret,: la capacitat i llibertat del subjecte que la realitza,
així com el contingut de l’acte i els seus requisits formals.