La Fundació Bosch Aymerich i UIC Barcelona impulsen una càtedra centrada en la successió de l'empresa familiar

22/07/20
Comparteix aquesta informació

La Càtedra Jurídica d'Empresa Familiar Bosch Aymerich aprofundirà en l'estudi de la problemàtica de la successió de l'empresa familiar a Espanya des d'una perspectiva jurídica.

La Fundació Bosch Aymerich i UIC Barcelona impulsen una càtedra centrada en la successió de l'empresa familiar

La Fundació Bosch Aymerich i UIC Barcelona han signat un conveni de col·laboració per crear la Càtedra Jurídica d'Empresa Familiar Bosch Aymerich, amb la voluntat d'aprofundir, des d'una perspectiva jurídica, en l'estudi de la problemàtica de la successió de l'empresa familiar. La càtedra, que s'integrarà a la Facultat de Dret de UIC Barcelona, neix amb l'objectiu de proposar reformes legals que contribueixin a enfortir l'estatut jurídic de l'empresa familiar amb especial atenció a la complexitat del fenomen successori.

En l’actualitat, l’empresa familiar representa el 88,8 % de l'economia productiva de l'Estat, el 57,1 % del PIB i concentra el 66,7 % de l'ocupació. Un dels moments crítics del seu cicle vital és la successió, moment en el qual es posen a prova els diferents mecanismes jurídics implementats per tal d’assegurar-ne el relleu. Per això, la càtedra estudiarà la seguretat jurídica i la problemàtica de la successió des de l’àmbit civil, mercantil i tributari amb la finalitat d’evitar posar en risc la continuïtat de l’empresa.

El projecte de recerca, que estarà dirigit pel Dr. Jordi de Juan, es desenvoluparà en dues fases: una primera anàlisi de la situació actual de l'empresa familiar a Espanya i les seves perspectives de millora, seguida de l'estudi de diferents solucions adoptades a escala internacional per a la seva possible adaptació.

En l’acte de signatura, hi han participat representants de les dues institucions: el secretari i patró de la Fundació Bosch Aymerich, Antoni Bosch i el gerent de la Fundació, Rafael Faus, el rector de UIC Barcelona, Xavier Gil, la degana de la Facultat de Dret, Pilar Fernández Bozal i el director de la Càtedra i professor de la Facultat, Jordi de Juan.