La gestió del canvi a les escoles, vista des de Manhattan

25/10/12
Comparteix aquesta informació

Com a continuació de les I Jornades per a Directius d'Institucions Educatives celebrades a la UIC l'abril passat, el 22 i 23 d'octubre van tenir lloc a la Facultat d'Educació unes Sessions de Continuïtat a càrrec de la Dra. Roser Salavert, professora de la Fordham University de Nova York.

La gestió del canvi a les escoles, vista des de Manhattan

Les jornades giraven entorn de l
temàtica de “La gestió del canvi al centre educatiu” i van reunir una cinquantena
de directius de centres escolars públics i privats de Catalunya. Roser Salavert
va ser directora general de les escoles públiques del districte escolar 3 de
Manhattan i va gestionar-ne el canvi, desenvolupant el lideratge de directius i
professorat, mitjançant pràctiques innovadores.

Durant la seva conferència,
Salavert va insistir en el concepte de centre escolar com a “organització viva
on els elements humans són el més important”. També va aprofundir en la
necessitat que “l’assoliment de les competències bàsiques sigui un mínim
present en la majoria dels centres que desenvolupen la seva tasca en entorns
poc conflictius”. Va ressaltar la importància de la col·laboració entre el
professorat, i la necessitat que els docents tinguin alt rigor acadèmic i altes
expectatives sobre els resultats dels alumnes.

Aquests dos dies van servir per
reflexionar sobre el canvi a l’entorn escolar, deixant clar que tot canvi ha de
servir per millorar l’aprenentatge dels alumnes en tots els sentits (no només
els resultats acadèmics).

En conjunt, les sessions van
despertar l’entusiasme pel contingut pràctic que tenien i pel fet que la ponent
pogués traslladar la seva experiència des del context americà fins al nostre
entorn més proper, sempre amb els objectius centrats en l’aprenentatge de
l’alumnat.