La inestabilitat familiar afecta la salut infantil

25/09/14
Comparteix aquesta informació

La inestabilitat familiar afecta la salut infantil segons un estudi mundial que analitza 16 indicadors relacionats amb el benestar de les famílies en una mostra de 49 països. L'estudi s'ha presentat en el marc del II Congrés Internacional Família i Societat, organitzat per l'Institut d'Estudis Superiors (IESF) de la UIC.

La inestabilitat familiar afecta la salut infantil

La inestabilitat familiar compromet la capacitat dels pares de proporcionar una atenció constant, de la qual depèn, habitualment, una bona salut infantil. Això es desprèn de l’estudi World Family Map 2014 (WFM), que s’ha presentat avui en el marc del II Congrés Internacional Família i Societat: desenvolupament sostenible, que organitza l’Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF) de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), amb el patrocini de la Càtedra IsFamily Santander –constituïda amb el suport de la División Global Santander Universidades, de Banco Santander– i de la Fundació Joaquim Molins Figueras.

El World Family Map 2014 supervisa els canvis globals ocorreguts en diferents aspectes de l’estructura, la socioeconomia, els processos i la cultura familiars, i se centra en 16 indicadors específics seleccionats per un grup d’experts en una mostra de 49 països, representativa de la població mundial. Es tracta d’un projecte internacional liderat pel professor Bradford Wilcox, de la Universitat de Virgínia, que ha rebut el suport de Child Trends Social Trends Institute, Focus Global, Institute for Family Studies i Doha International Family Institute, , i en el qual han participat centres de recerca de vuit països, entre els quals hi ha la UIC com a soci acadèmic exclusiu a Espanya.

L’estudi, presentat avui pel professor Wilcox, inclou un estudi sobre inestabilitat familiar i la salut en la primera infància en els països en vies de desenvolupament. Segons aquest estudi, el divorci o la dissolució d’una relació i l’inici d’una nova relació s’associen a nivells més alts de diarrea, retard del creixement i mortalitat infantil en diverses de les regions amb menys ingressos del món.

Monoparentalitat versus biparentalitat?

En el bloc dedicat a l’estructura familiar, l’informe també recull que la monoparentalitat és particularment elevada a Amèrica Central i del Sud, seguides de molts països del nord i l’oest d'Europa. A Amèrica del Sud, més de la meitat dels nens nascuts ho són de mares solteres; la taxa més alta es troba a Colòmbia (84?%). A bona part d’Europa, entre un terç i la meitat dels nens neixen fora del matrimoni, mentre que a França i Suècia aquest percentatge supera el 50?%.

Pobresa infantil i desnutrició

En el bloc socioeconòmic, l’informe assenyala que, tot i que la desnutrició s’ha reduït notablement en les dues últimes dècades (del 23?% el 1992 al 15?% el 2012), aquesta continua sent un indicador important que afecta de manera desproporcionada les famílies amb nens. Respecte a la pobresa, l'informe recull que Europa occidental presenta les taxes de pobresa infantil relativa més baixes de totes les regions; al capdavant se situen els Països Baixos i Suècia, amb les taxes més baixes del món (6 i 7?%, respectivament); França, Alemanya i Irlanda tenen taxes properes al 10?%. Regne Unit, Itàlia i Espanya, per contra, tenen les taxes més elevades, que oscil·len entre el 18 i el 20?%.

En aquest sentit, Marc Grau, investigador de l’IESF, assenyala que la taxa de pobresa infantil a Espanya (20?%) és una de les més altes d'Europa, tal com ja han suggerit altres estudis. El fet que la despesa púbica destinada a polítiques familiars sigui tan baixa (1,8?% del PIB) i que la taxa d’atur sigui alta (25,6?%) contribueixen a agreujar la situació.

Estructura familiar a Europa i salut psicològica dels nens

L’estudi també recull una anàlisi específica sobre el patiment psicològic en nens entre 9 i 16 anys de la Unió Europea. Als 25 països de la UE, el 21?% dels nens presenta problemes psicològics de grau mitjà o alt.

Tal com ha declarat la Dra. Montserrat Gas, directora de l’IESF, “aquest informe detallat és interessant ja que posa de manifest que la família constitueix la institució més important per a l’educació infantil arreu del món i el veritable pilar de la societat així com la millor eina de solidaritat intergeneracional”.

SOBRE ELS SOCIS ACADÈMICS DEL WORLD FAMILY MAP 2014

Myers-JDC- Brookdale Institute (Israel)

Seoul National University (Corea)

Universidad de los Andes (Xile)

Universidad de Piura (Perú)

Netherlands Youth Institute (Países Bajos)

Intermedia Social Innovation (Itàlia)

Universitat Internacional de Catalunya (Espanya)

Universidad de La Sabana (Colòmbia)

SOBRE EL II CONGRÉS INTERNACIONAL FAMÍLIA I SOCIETAT

El II Congrés Internacional Família i Societat: desenvolupament sostenible, organitzat per l’Institut d’Estudis Superiors (IESF) de la UIC, s’ha celebrat amb motiu del vintè aniversari de l’Any Internacional de la Família, promulgat per l’ONU. Al llarg d'aquests dos dies, la família estarà present transversalment en els diferents eixos temàtics del congrés: economia, salut, educació i polítiques familiars. Entre els ponents destaquen acadèmics com James Arthur, catedràtic d’Educació i degà de la Facultat d’Educació de la Universitat de Birmingham (Regne Unit); Andrea Maccarini, professor de Sociologia a la Universitat de Pàdua (Itàlia); Bradford Wilcox, director del National Marriage Project i professor associat de la Universitat de Virgínia (USA); Stefano Zamagni, professor de la Universitat de Bolonya (Itàlia), així com agents socials com Stuart Duffin, director de Policy and Programmes de One Family (Irlanda).