La investigació aplicada a l'arquitectura, l'eix de la XII Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER

16/10/15
Comparteix aquesta informació

La School of Architecture de UIC Barcelona ha posat en marxa la XII edició de la Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER amb la visita al taller del ceramista Toni Cumella i a les instal·lacions de l'empresa Disset, especialistes en l'estudi i execució de façanes ventilades i paviments.

La investigació aplicada a l'arquitectura, l'eix de la XII Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER

En aquesta XII edició, la Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER aposta per una línia més professional en termes de recerca aplicada a l'arquitectura. Els alumnes hauran de treballar sota unes línies d'investigació ja definides per l'equip de professors de la Càtedra, per acabar projectant una peça que resolgui necessitats i / o aporti noves prestacions al sector de l'arquitectura i la construcció.

Durant el curs els alumnes comptaran amb el suport d'un expert en patents i models d'utilitat, ja que l'objectiu del curs és acabar protegint intel·lectualment aquelles peces que presentin un interès constructiu, arquitectònic i comercial, per després seguir treballant aquestes peces dins d'un projecte d'investigació real que permeti un major desenvolupament de cadascuna d'elles i poder fins i tot arribar a la seva fabricació i comercialització.

El nou format de curs definit en aquesta XII Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER permetrà a l'alumne la formar part de l'equip d'inventors d'una patent, ser coautor d'un article sobre la seva peça en una revista especialitzada o participar en un projecte d'investigació real suportat per empreses del sector, entre d'altres.

La inclusió de la patent de peces desenvolupades durant la XII Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER neix del projecte desenvolupat per l'alumna de l'edició 2014-2015 Andrea Massip, anomenat "HI". Aquesta peça resol diversos aspectes dels paviments urbans i ja està patentada. "HI" es troba actualment en via de desenvolupament a través d'un equip d'investigació format per l'equip de professors i l'alumna.

Sobre la Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER

La Càtedra Ceràmica ASCER (Associació Espanyola de Fabricants de Rajoles i Paviments Ceràmics) va néixer el 2004 a la School of Architecture de UIC Barcelona amb el propòsit de conjugar la capacitat creativa i innovadora dels futurs arquitectes amb les extraordinàries possibilitats estètiques i funcionals de la ceràmica actual.

Cada curs, la Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER realitza de forma paral·lela tres tipus d'activitats que, amb la ceràmica com a fil conductor, suposen una reflexió sobre el material i les seves aplicacions en el projecte arquitectònic. Les activitats principals estan relacionades entre si, abastant els aspectes teòrics, tècnics i pràctics de la ceràmica: conferències amb arquitectes de reconegut prestigi i en què es reflexiona sobre la ceràmica en relació als temes centrals de l'arquitectura, xerrades d'especialistes i visites on s'aprofundeix en el material i la seva aplicació pràctica i, finalment, un concurs de projectes en què els alumnes desenvolupen un projecte d'una peça ceràmica.

Des que es va implantar el 2004 la Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER a la School of Architecture de UIC Barcelona han passat per les seves aules més de 200 alumnes que han pogut incorporar a la seva formació un major coneixement del producte així com de les enormes possibilitats que la rajola ceràmica pot aportar al treball creatiu i conceptual d'aquests professionals. La Càtedra Ceràmica de Barcelona ASCER està dirigida pel Dr. Vicenç Sarrablo, arquitecte i director de l'àrea tècnica de la School of Architecture de UIC Barcelona i pels arquitectes Dr. Jordi Roviras i Cristina García-Castelao.

Al llarg d'aquesta dècada, han estat moltes les propostes de desenvolupament de noves aplicacions de la ceràmica que els alumnes han presentat amb una visió innovadora. Tots aquests treballs es recullen en les memòries que s'editen cada curs sota el títol Materials ceràmics i poden consultar al web de la Xarxa de Càtedres.