La professora Maite Fuertes representa UIC Barcelona en el grup de treball MIF- Pràcticum

24/05/16
Comparteix aquesta informació

Maite Fuertes, professora de la Facultat d’Educació, ha estat escollida com a representant de la segona fase del grup de treball del Pràcticum dins del programa MIF de Millora i Innovació en la Formació Inicial de Mestres.

La professora Maite Fuertes representa UIC Barcelona en el grup de treball MIF- Pràcticum

El Programa MIF, impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DEGC), ha constituït un equip de treball de l’àmbit del Pràcticum per donar continuïtat a la primera fase de treball duta a terme per totes les facultats d’Educació de les universitats catalanes i la UOC, durant el curs 2014-2015.

En aquesta segona fase, l’equip de treball està format per la directora d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària del DEGC, la coordinadora del grup de treball, dos directors/coordinadors de pràctiques dels centres formadors i un representant de cadascuna de les quatre facultats d’Educació catalanes que han estat seleccionades: la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i UIC Barcelona, com a única universitat privada.

La Dra. Fuertes ja va participar en la primera fase d’aquest treball en la qual es van definir les competències específiques i transversals dels tutors i les tutores del Pràcticum dels graus d’Educació. L’objectiu d’aquesta segona fase consisteix en el disseny d’una proposta formativa acreditada pel DEGC per als tutors i les tutores dels centres formadors.