La UIC Barcelona escala posicions en el rànquing d'«El Mundo»

20/05/15
Comparteix aquesta informació

La UIC Barcelona apareix per segon any consecutiu en el rànquing del diari El Mundo, i ho fa escalant posicions. Com el curs passat, el Grau en Odontologia es troba entre els cinc millors d'Espanya. Mentre que en l'edició anterior el Grau se situava en la cinquena posició, aquest any se situa en tercera posició, per davant de la Universitat de Barcelona i la Universitat Alfonso X el Sabio.

La UIC Barcelona escala posicions en el rànquing d'«El Mundo»

La UIC Barcelona també escala posicions en el rànquing d'universitats privades. Mentre que el curs passat es va situar en la desena posició, en el top 10 de les privades, aquest any se situa en la setena posició, per davant de les universitats Alfonso X el Sabio, Camilo José Cela i Catòlica de Sant Antonio. També a la taula general d'universitats espanyoles, la UIC Barcelona passa de la posició 38, en què empatava amb la Universitat de Huelva, a la 31, posició que comparteix amb la Universitat de Deusto.

Segons el diari, la classificació és fruit d'una anàlisi de 25 criteris de selecció, l'opinió de més de 2.000 professors i d'altres indicadors com la demanda universitària (nombre d'alumnes a la universitat per curs, i nota de tall), els recursos humans (nombre d'estudiants per professor, despesa corrent per alumne matriculat, etc.), els recursos físics (aules, laboratoris, biblioteques, etc.), el pla d'estudis, els resultats (taxa d'abandonament, taxa de graduació, taxa de professors en projectes d'investigació, etc.), i d'altres.