L’AGAUR concedeix un ajut a dos grups de recerca de la Facultat d’Educació

14/07/16
Comparteix aquesta informació

Un projecte presentat conjuntament pels grups de recerca de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona SIRSU i GRADI, i liderat pel professor Salvador Vidal, ha rebut un ajut en recerca per a la millora en la formació de mestres.

L’AGAUR concedeix un ajut a dos grups de recerca de la Facultat d’Educació

El projecte, titulat “Pla global d’integració de les competències matemàtica, científica i lingüística a la formació inicial de mestres”, té com a finalitat “desenvolupar un model formatiu transversal que suposi –explica Salvador Vidal, vicedegà de la Facultat i investigador principal del projecte– una millora en l’adquisició de les competències matemàtiques, científiques i lingüístiques dels futurs mestres d’educació primària pel que fa a conceptes, procediments i actituds”.

Rebre aquest ajut suposa, en paraules del professor Vidal, “el reconeixement de molta feina feta a nivell de grup de recerca, de treball en equip i de bones pràctiques”. A més, aquest ajut serveix per millorar la formació dels mestres, un fet molt necessari, segons Vidal: “la nostra societat canvia molt ràpidament i la formació contínua és un deure. Volem identificar necessitats en els processos d’ensenyament i aprenentatge, col·laborar amb les nostres escoles en pràctiques, identificar bones pràctiques en països de referència i dissenyar i implementar estratègies formatives integrades pel desenvolupament de les competències”.

El canvi en el model formatiu que proposa el projecte ha de permetre respondre a la necessitat social de millorar l’alfabetització ens els àmbits científic i matemàtic amb l’objectiu d’incentivar estratègies metodològiques innovadores.