L’IESF imparteix sessions a l’equip de directives de col·legis d'Institució Familiar d'Educació a les jornades de formació anual

18/04/16
Comparteix aquesta informació

En el marc de l’Hotel Sant Bernat, situat al Montseny, van tenir lloc els dies 7 i 8 abril unes jornades de formació anual per a directives de col·legis d'Institució Familiar d'Educació, titulades “Inspiring others”.

L’IESF imparteix sessions a l’equip de directives de col·legis d'Institució Familiar d'Educació a les jornades de formació anual

A 70 km de Barcelona i en un entorn apartat i reconfortant, a 850 metres d’altitud, les assistents van poder gaudir no només d’itineraris per fer senderisme i compartir experiències juntes, sinó també del fet d’aprofundir en les qüestions clau que es refereixen a les relacions entre família i escola avui dia.

La metodologia de treball es va basar en sessions de treball en equip, dinàmiques de grup i resolució de casos. Les sessions les va impartir Montserrat Gas, directora de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF), i Pilar Lacorte, coordinadora i tutora del postgrau en Matrimoni i Educació Familiar (MEF) de UIC Barcelona, i van versar sobre el marc antropològic de la família, i sobre la família, nous temps i noves visions, respectivament.

En paraules de les ponents: “Assistim a una apagada antropològica, i cal aprendre una nova manera de contemplar i manifestar la veritat de la família”.

“Per aquest motiu, l’escola avui pot ser més que mai un angle de repòs perquè la família recuperi el seu protagonisme educatiu, de tal manera que totes dues —família i escola— treballin de manera sinèrgica enfront dels grans reptes de la postmodernitat”, va afirmar Pilar Lacorte.