Magdalena Bosch i Miquel Bastons publiquen un article a la revista de primer quartil ‘Journal of Management, Spirituality & Religion’

28/05/20
Comparteix aquesta informació

Sota el títol “Spirituality as reinforcement of people-focused work: a philosophical foundation”, la professora de la Facultat d'Humanitats i el professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials han abordat l'impacte que té l'espiritualitat en la feina centrada en les persones

Magdalena Bosch i Miquel Bastons publiquen un article a la revista de primer quartil ‘Journal of Management, Spirituality & Religion’

La professora de la Facultat d'Humanitats, Magdalena Bosch, i el professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, Miquel Bastons, han publicat l'article "Spirituality as reinforcement of people-focused work: a philosophical foundation” a la revista de primer quartil Journal of Management, Spirituality & Religion.

L'article pretén proporcionar una base filosòfica sobre els motius pels quals l'espiritualitat reforça la motivació prosocial i la feina centrada en les persones, una línia que troba les seves referències en Aristòtil, per explicar què és i com actua l'esperit humà. La recerca demostra que l'espiritualitat proporciona una motivació orientada a les necessitats dels altres i una “obertura” intel·lectual i afectiva als que ens envolten, que reforça la cooperació i actua com un “aglutinant social”.

El treball conclou que el reforç que produeix l'espiritualitat deriva de l'“obertura a” que constitueix essencialment l'activitat de l'esperit humà. En paraules de la Dra. Bosch: “La feina orientada a les persones és possible per la capacitat humana de transcendir el plaer individual i l’interès propi”.