Màsters i postgraus que arrenquen al gener

20/12/17
Comparteix aquesta informació

Un total de sis programes de màster i postgrau de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) inicien les seves classes el mes de gener. 

Màsters i postgraus que arrenquen al gener

A Comunicació:

Postgrau en Digitalització del Retail i Customer Experience. La Facultat de Ciències de la Comunicació ofereix aquest innovador postgrau. S’espera que el mercat mundial de digital signage creixi anualment un 10 % fins el 2020, però ara mateix a Espanya només un 10 % de les empreses lidera accions per assolir l’omnicanalitat. Cal, per tant, que els professionals del màrqueting, la comunicació, els arquitectes i els dissenyadors d’interiors coneguin els nous suports digitals a l’abast del consumidor actual. El postgrau ofereix aquesta formació des d’una vessant molt pràctica amb l’estudi de casos reals, guiats per professionals que fan servir aquestes noves tecnologies en el seu dia a dia. Més informació a: http://www.uic.es/ca/estudis-uic/ciencies-de-la-comunicacio/postgrau-digitalitzacio-retail-customer-experience/dades-basiques

A Educació:

Postgrau en Ensenyament de l’Anglès com a Llengua Estrangera. La Facultat d’Educació ofereix una nova edició d’aquest postgrau dirigit a professors de qualsevol etapa. El programa ofereix noves perspectives teòriques de l’ensenyament de l’anglès fonamentades en la recerca educativa sobre l’aprenentatge de llengües addicionals. Els alumnes podran accedir a metodologies innovadores en aquest camp i a les principals tendències en metodologies sobre multilingüisme i l’adquisició de la L2. El professorat del postgrau està format per investigadors del món universitari, experts en les últimes innovacions metodològiques i docents que provenen de l’entorn escolar. Les classes són en anglès i es poden seguir en línia en directe. Més informació: http://www.uic.es/ca/estudis-uic/educacio/postgrau-en-ensenyament-de-l-angles-com-a-llengua-estrangera 

Postgrau en Innovació i Tecnologia Educativa. Davant l’increment de demanda de docents especialitzats en l’àmbit digital, la Facultat d’Educació ofereix aquest postgrau. El programa se centra en l’ús avançat d’aplicacions i eines informàtiques, les apps educatives, la creació i disseny de llocs web i en les metodologies innovadores com les classes inverses (flipped classroom) o el M-Learning. L’objectiu és aprendre a optimitzar les últimes aplicacions i tecnologies a l’aula i augmentar l’eficàcia i qualitat de l’ensenyament. Les classes són totalment enlínia, però els professors, experts en la matèria, fan seguiment dels alumnes en tutories individuals. Més informació: http://www.uic.es/ca/estudis-uic/educacio/postgrau-en-innovacio-i-tecnologia-educativa

En l’àmbit de l’Arquitectura:

Màster Universitari en Arquitectura Biodigital. El Màster, ofert per la School of Architecture, és el primer programa d’arquitectura que aborda la disciplina des d’un punt de vista biològic i digital. L’alumne pot experimentar amb programes de motor genètic, processos evolutius, sistemes emergents o scripting. Les classes tracten les últimes tendències en aquest àmbit amb el tractament de conceptes com el bioaprenentatge i la morfogènesi amb pràctiques al laboratori de fabricació digital i el laboratori de genètica. El claustre acadèmic està compost per professionals internacionals en actiu. Més informació: http://www.uic.es/ca/estudis-uic/esarq/master-universitari-arquitectura-biodigital

En l’àmbit de la Salut:

Màster Universitari en Recerca Clínica. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ofereix aquest màster oficial que permet els estudiants accedir al doctorand en aquest àrea. El sistema sanitari actual requereix professionals capaços d’innovar, generar i implementar nous coneixements. Mitjançant metodologies en la recerca aplicada, els estudiants troben noves perspectives per a afrontar els canvis que s’esperen en el sistema sanitari i les competències necessàries per liderar projectes de recerca i innovació en ciències de la salut. El màster té un conveni amb la Universitat de Turku que permet dur a terme una estada internacional i cursar la formació “Empowering learning environments in nursing education Intensive Programme”. Més informació: http://www.uic.es/ca/estudis-uic/salut/master-universitari-recerca-clinica 

Postgrau en Diagnòstic i Tractament del Trastorn Límit de la Personalitat.Actualment, el trastorn límit de la personalitat (TLP) es considera el trastorn de la personalitat amb més impacte en l’àmbit sanitari per la seva gravetat clínica i l’elevada prevalença. Es calcula que afecta entre l’1 % i el 2 % de la població general i que pot afectar entre el 10 % i el 20 % de tots els pacients psiquiàtricsEl programa proporciona els coneixements i els continguts necessaris per desenvolupar les competències teòriques, tècniques i pràctiques per dur a terme un bon diagnòstic i tractament dels pacients amb TLP. Els alumnes adquireixen els coneixements bàsics en relació amb els diferents tractaments amb evidència científica i en la metodologia científica investigadora del TLP. Més informació: http://www.uic.es/ca/estudis-uic/salut/postgrau-trastorn-limit-personalitat