La professora Montserrat Gas publica un nou llibre sobre el Dret canònic

21/12/18
Comparteix aquesta informació

Aquest llibre es publica quan coincideixen els cent anys de la primera codificació.

La professora Montserrat Gas publica un nou llibre sobre el Dret canònic

Montserrat Gas Aixendri, professora de Dret canònic a la Facultat de Dret i directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, ha publicat un nou volum titulat  Nuevos desafíos del Derecho canónico a cien años de la primera codificación .

El volum recull les contribucions de juristes que, des de les diferents àrees del Dret canònic, plantegen alguns dels nous desafiaments que l'ordenament jurídic de l'Església contemporània té plantejats, un cop han transcorregut cent anys des de la primera codificació de l'any 1917.

Els autors reflexionen en aquest volum sobre la història de la codificació i sobre el llegat que  ha deixat. Però, sobretot, aborden la qüestió del paper que té el Dret canònic davant els nous reptes que l'Església afronta avui. Una part important del volum centra la seva atenció sobre temes candents del Dret canònic presents i futurs: la descentralització de l'organització de l'Església i la gestió dels seus béns són alguns dels temes que els autors d'aquest llibre aborden amb brillantor.

"És natural que, en el primer centenari de la seva promulgació, sorgeixin llibres com aquest, que pretenen commemorar un esdeveniment de profunda transcendència en el món del Dret", assegura Gas. "L'experiència més recent ha demostrat de quina manera el risc de la injustícia és massa real i el Dret, amb les seves limitacions, pot ser un instrument útil i necessari allà on les persones han de ser tutelades".

El pròleg del llibre ha estat escrit per Rafael Navarro-Valls, catedràtic emèrit de Dret Canònic i president de les Acadèmies Jurídiques d'Iberoamèrica. A més a més, en el volum col·laboren canonistes de relleu internacional, la majoria docents universitaris.