Montserrat Gas, professora de Dret Matrimonial Canònic, participa en el ‘VI Corso di aggiornamento per operatori del Diritto’

06/10/16
Comparteix aquesta informació

El curs estava organitzat per la Facultat de Dret Canònic de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, de Roma, i va tenir lloc del 19 al 23 de setembre.

Montserrat Gas, professora de Dret Matrimonial Canònic, participa en el ‘VI Corso di aggiornamento per operatori del Diritto’

La Dra. Montserrat Gas, directora de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família i vicedegana de la Facultat de Dret, hi va participar com a docent. En aquesta edició, el curs es va centrar en l’estudi de la reforma del procés canònic de nul·litat matrimonial realitzada pel sant pare Francesc l’any 2015, mitjançant el Motu proprio ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’. Aquesta reforma –la més important dels darrers segles en aquesta matèria– ha agilitzat i ha introduït importants modificacions en els processos per obtenir la nul·litat del matrimoni canònic. Per aquest motiu, hi ha una necessitat urgent de formar els professionals que treballen en aquest àmbit jurídic.

Al curs, hi van assistir més de 250 operadors dels tribunals eclesiàstics d’arreu del món: vicaris judicials, jutges, defensors del vincle i advocats. La professora Montserrat Gas va parlar de la rellevància de la fe personal en la validesa del matrimoni canònic. Es tracta d’una qüestió que ha estat objecte de discussió en els sínodes sobre la família de 2014 i 2015, i sobre la qual també ha intervingut el papa Francesc en els darrers discursos al Tribunal de la Rota Romana i a l’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia. La reforma del procés de nul·litat també fa referència a les situacions de falta de fe com a possible causa de nul·litat del matrimoni.