Nova Junta de Govern de UIC Barcelona

23/09/16
Comparteix aquesta informació

El Patronat Universitari ha aprovat, a la sessió del dimarts 20 de setembre, amb efectes des del 4 d’octubre, una reforma de la Junta de Govern de UIC Barcelona que respon, tal com ha comunicat el rector, Dr. Xavier Gil, a la comunitat universitària, al creixement de la Universitat. 

Nova Junta de Govern de UIC Barcelona

La comissió executiva de la Junta de Govern que acompanyarà el rector en aquest mandat queda configurada d’aquesta manera:

El Dr. Jaume Armengou, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Relacions Internacionals, que actuarà com a rector en funcions en absència del Rector; la Dra. Belén Zárate, vicerectora de Comunitat Universitària; el Dr. Toni Mora, vicerector de Recerca, Innovació i Transferència; el Dr. Josep Clotet, vicerector de Personal; el Dr. Alberto Estévez, vicerector d’Organització i Planificació-Gerent; la Sra. Charo García Mangas, directora de Desenvolupament Corporatiu; la Sra. Carme Riera, directora de Gestió Econòmica, i la Sra. Belén Castro, secretària general.

 El rector agraeix les tasques dutes a terme pel Dr. Pedro Talavera com a vicerector de Recerca, que s’integra plenament a la seva tasca docent i investigadora, així com al gerent, el Sr. Alberto Canals, el qual ha estat nomenat pel Patronat per dur a terme el desenvolupament de projectes estratègics i les actuacions previstes al Campus Salut.

Aquesta nova configuració ha fet que hi hagi canvis a la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials. El Patronat ha nomenat la Dra. Marta Mas degana d’aquesta Facultat. Així mateix, la Dra. Maria Fernández Capo ha estat nomenada directora del departament de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, amb efectes des de la mateixa data que els membres de la Junta de Govern.