Odontologia a UIC Barcelona es manté en el Top 3 espanyol segons el rànquing d’‘El Mundo’

11/05/16
Comparteix aquesta informació

Una vegada més, el Grau en Odontologia de UIC Barcelona es troba entre els tres millors d’Espanya, per davant de la Universitat Alfonso X el Sabio i la de Santiago de Compostel·la. UIC Barcelona se situa, a més a més, en la setena posició de les universitats privades, abans que universitats com l’Alfonso X el Sabio o la Camilo José Cela.

Odontologia a UIC Barcelona es manté en el Top 3 espanyol segons el rànquing d’‘El Mundo’

Segons el diari, la classificació és fruit d’una anàlisi de 25 criteris de selecció, l’opinió de més de 2.000 professors i d’altres indicadors com la demanda universitària (nombre d’alumnes a la universitat per curs, i nota de tall), els recursos humans (nombre d’estudiants per professor, despesa corrent per alumne matriculat, etc.), els recursos físics (aules, laboratoris, biblioteques, etc.), el pla d’estudis, els resultats (taxa d’abandonament, taxa de graduació, taxa de professors en projectes d’investigació, etc.), i d’altres.