Entra en vigor el Pla de llengües 2019-2023, el primer de UIC Barcelona

19/07/19
Comparteix aquesta informació

L’objectiu d’aquest document és millorar la gestió del multilingüisme a la Universitat.

Entra en vigor el Pla de llengües 2019-2023, el primer de UIC Barcelona

Amb l’aprovació del Pla de llengües 2019-2023, elaborat conjuntament pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat i l’Institute for Multilingualism, UIC Barcelona ha fet un pas crucial per fixar les prioritats que regiran la política lingüística universitària en els propers cinc anys. Aquest document es fixa l’any 2023 com a horitzó per haver assolit tres objectius: 

  1. Promoure i gestionar el multilingüisme de manera eficient i equilibrada, amb l’ús normal del català com a llengua pròpia en un marc d’internacionalització creixent.
  2. Fomentar i augmentar les competències plurilingües i interculturals de la comunitat universitària.
  3. Millorar la qualitat lingüística de les comunicacions institucionals internes i externes de la Universitat.

Les accions contingudes en el pla d’actuació, que actualitzen i amplien substancialment les que en matèria de gestió del multilingüisme ja s’estan duent a terme a la Universitat, s’han agrupat seguint els cinc eixos del Pla estratègic 2015-2022: docència, recerca, internacionalització, transferència i recursos. Properament els responsables de l’Institute for Multilingualism iniciaran una ronda de contactes per donar a conèixer les principals novetats contingudes en aquest Pla de llengües, entre les quals destaca la voluntat d’avançar cap a un model d’universitat clarament trilingüe que permeti donar resposta als reptes que planteja la internacionalització de l’educació superior en una comunitat lingüística mitjana, com la catalana, avui ja intrínsecament multilingüe. 

Mentrestant, el Pla de llengües 2019-2023 es pot consultar i descarregar aquí, tant íntegrament com en una versió més sintètica.