El professor Jiménez-Yáñez presenta una investigació sobre l’anàlisi del lèxic a col·legis mixtos i d'educació diferenciada

29/04/19
Comparteix aquesta informació

El projecte Lexicum ha estat presentat en el 37è Congrés Internacional AESLA

El professor Jiménez-Yáñez presenta una investigació sobre l’anàlisi del lèxic a  col·legis mixtos i d'educació diferenciada

El professor de la Facultat d'Humanitats de UIC Barcelona, Ricardo María Jiménez-Yáñez, juntament amb quatre investigadors més, ha iniciat el projecte de recerca Lexicum. El projecte se centra en l'anàlisi del lèxic disponible de nois i noies de 1r d'ESO i de 1r de Batxillerat d'un col·legi d'educació diferenciada (masculí), d'un altre col·legi d'educació diferenciada (femení) i d'un tercer col·legi d'educació mixta.

Aquest estudi, que seria el primer que té com a objectiu l'anàlisi del lèxic de col·legis mixtos i d'educació diferenciada, pretén conèixer si hi ha diferències entre els dos grups —en relació amb la disponibilitat lèxica— i si el lèxic es modifica en el canvi de cicle amb l'especialització i l’elecció d'itineraris al batxillerat. 

Per conèixer el nivell lèxic dels participants, s'ha realitzat una enquesta dividida en dues seccions: la primera recull les dades sociodemogràfiques dels informants i la segona, el lèxic disponible al voltant de vuit centres d'interès que es responen en espanyol, català i anglès.

Els objectius del projecte són recollir, a més a més de la mostra de col·legis diferenciats masculins i femenins, que permeti la comparació entre grups, una altra mostra d'un col·legi mixt; iniciar una línia d'estudi innovadora en els treballs d'aquesta naturalesa en la qual no només no es treballa amb alumnes preuniversitaris, sinó que es fa amb una mostra de centres diferenciats i s’hi inclouen algunes àrees associatives poc treballades, com la de noves tecnologies.