Els professors Berbegal i Marimon reediten els cursos sobre metodologies de recerca en l’àmbit de l’empresa

16/07/19
Comparteix aquesta informació

El curs QCA utilitza el programari fsQCA, l’Structural Equation Modeling (SEM) i el programari EQS

Els professors Berbegal i Marimon reediten els cursos sobre metodologies de recerca en l’àmbit de l’empresa

La directora del Màster en Direcció d'Empreses i Sistemes de Producció, Jasmina Berbegal, ha tornat a impartir el curs d’Introducció a l’Anàlisi Comparativa Qualitativa (QCA), dirigit a acadèmics, estudiants de doctorat i professionals. 

Durant aquest curs, que s’ha dut a terme el 3 de juliol, s’ha fet una primera aproximació a aquesta metodologia, aprofundint en els fonaments teòrics de la QCA, en l’objectiu, i en el fet d’entendre en quines situacions és adequat aplicar-la. Mitjançant la utilització de casos pràctics, s’ha explicat com es prepara la base de dades i com es fa l’anàlisi dels resultats. 

D’altra banda, el vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, Frederic Marimon, ha impartit els dies 4 i 5 de juliol una nova edició del curs d'Aplicació de models d'equacions estructurals en estudis d'empresa mitjançant l'ús del programari EQS. 

Es tracta d’una tècnica estadística multivariant per provar i estimar relacions causals a partir de dades estadístiques i suposicions qualitatives sobre la causalitat. Segons el professor Marimon, aquest curs resulta útil per a la recerca de caràcter empíric en ciències socials, i en particular en empresa.