UIC Barcelona, la universitat que més contribueix al desenvolupament regional segons el rànquing CYD

24/05/19
Comparteix aquesta informació

Per segon any consecutiu, UIC Barcelona és la primera universitat pel que fa a contribució al desenvolupament regional segons el rànquing CYD. A més a més, la Universitat ascendeix set posicions i queda en el número 17 del total de les 73 universitats espanyoles participants.

UIC Barcelona, la universitat que més contribueix al desenvolupament regional segons el rànquing CYD

Dimecres 22 de maig passat, la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) va presentar la sisena edició del rànquing CYD, que analitza les universitats espanyoles per indicadors institucionals i per àmbits de coneixement. Els indicadors estan agrupats en cinc dimensions: ensenyament i aprenentatge; investigació; transferència de coneixement; orientació internacional, i contribució al desenvolupament regional. 

UIC Barcelona destaca en aquest rànquing com a primera universitat quant a contribució al desenvolupament regional i ho fa per segon any consecutiu. Per mesurar aquest indicador, el rànquing té en compte: les pràctiques en empreses de la regió; les publicacions regionals, els fons d’investigació regionals i les publicacions amb empreses de la regió. 

D’altra banda, en resultats globals per universitats, UIC Barcelona queda en dissetè lloc del total de 73 universitats espanyoles participants, d’aquesta manera, puja set punts respecte del curs passat. Això es deu a la millora que percep en dues dimensions en comparació amb el curs passat: “Ensenyament d’aprenentatge”, en què UIC Barcelona entra a posicionar-se dins de les 20 primeres i “Orientació internacional” en què passa a la posició 29. 

El rànquing CYD 2019, com les edicions anteriors, s’ha elaborat associat amb U-Multirank. El rànquing CYD comparteix amb l’U-Multirank els mateixos principis metodològics adoptats en la seva elaboració i la majoria dels indicadors. No obstant això, incorpora també altres indicadors adaptats al sistema d’educació superior espanyol. El rànquing CYD és independent i finançat íntegrament per la mateixa Fundació CYD. 

En aquesta nova edició, s’han publicat resultats de 23 àmbits de coneixement i 2.522 titulacions per 73 universitats, que representen el 90 % de les 81 universitats espanyoles que imparteixen ensenyaments de grau. D’aquest total, 48 són públiques i 25, privades. 

.... 

* Les dades de UIC Barcelona que la Fundació CYD ha utilitzat per treballar el rànquing han estat vehiculades a través de l’Oficina de Dades Estadístiques i Rànquings. L’Oficina, creada l’octubre, depèn de Secretaria General i es responsabilitza de les dades generals de la Universitat, que nodreixen els rànquings a través del sistema informàtic UNEIX, així com altres enquestes de caràcter general que provenen del Ministeri i altres institucions públiques. D’altra banda, l’Oficina ofereix suport a la gestió de les dades per a les enquestes, rànquings, informes i llistats específics que rebi qualsevol altre departament de la Universitat.