Rita Cavallotti lidera el primer informe de la Càtedra IsFamily Santander

07/06/18
Comparteix aquesta informació

Es tracta d'un treball de recerca basat en una anàlisi multinivell de les dimensions que caracteritzen la solidaritat intergeneracional a Espanya.

Rita Cavallotti lidera el primer informe de la Càtedra IsFamily Santander

Està inspirat en el projecte “L'allungamento della vita. Una risorsa per la famiglia, un'opportunità per la società” (E. Scabini, G. Rossi, 2016), promogut per la Universitat Catòlica del Sagrat Cor de Milà (UCSC), entitat acadèmica amb la qual UIC Barcelona manté un conveni d'investigació acadèmica. El treball, anàlogament al projecte italià, ha adoptat una perspectiva relacional (Donati, 2013). El públic objectiu de població entrevistada —600 en total— han estat persones de 65 a 74 anys amb fills vius.

La Càtedra IsFamilySantander té l’objectiu de proposar la família com a model de solidaritat intergeneracional, capaç d'adaptar-se al canvi i de donar suport als individus. Els estudis que promou la càtedra consideren la família com a àmbit de transferència de recursos entre generacions i se centra en tres aspectes fonamentals que constitueixen les seves línies de treball: economia, salut i cura de les persones i educació.