Un estudi de UIC Barcelona mostra com la suplementació proteica no aporta cap millora al rendiment físic de les persones grans que ja entrenen la força

16/09/20
Comparteix aquesta informació

Amb aquest estudi, el grup format per investigadors de UIC Barcelona i la Universitat de Saragossa ha volgut avaluar si la combinació de l’entrenament de força i la suplementació proteica és més efectiva que l’entrenament de força sol o combinat amb placebo per millorar la força muscular i el rendiment físic en adults grans sans.

Un estudi de UIC Barcelona mostra com la suplementació proteica no aporta cap millora al rendiment físic de les persones grans que ja entrenen la força
© Freepik
La revista Nutrients ha publicat recentment les principals conclusions de l’estudi liderat pel Dr. Albert Pérez-Bellmunt, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut,  i en el qual també han participat Noé Labata, Luís Llurda i Jacobo Rodríguez, investigadors del Departament de Ciències Bàsiques, juntament amb Carlos López de Celis i Vanessa González, investigadors del Departament de Fisioteràpia.
 
Amb el títol “Effectiveness of Protein Supplementation Combined with Resistance Training on Muscle Strength and Physical Performance in Elderly: A Systematic Review and Meta-Analysis”, l’estudi mostra com la suplementació proteica no aporta cap millora al rendiment físic de les persones grans que ja entrenen la força. “L’envelliment de la població mundial i la inactivitat física dels adults grans representen un important problema de salut pública. Aquesta tendència inclou més prevalença dels impediments de mobilitat relacionats amb l’envelliment, fins i tot quan no hi ha malalties”, explica el Dr. Pérez-Bellmunt. “Per aquest motiu, hem realitzat una metaanàlisi les conclusions de la qual ens permeten reduir la pèrdua de massa i força muscular associada a l'increment de l’edat, així com establir protocols més eficaços a l’hora de millorar la sarcopènia”.
 
Per dur a terme l’estudi, els investigadors de UIC Barcelona, en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Saragossa, han realitzat la revisió sistemàtica d’un total de 16 estudis que inclouen un total de 657 participants.