El fresat CAD-CAM és el procés de fabricació de pròtesis dentals de cobalt-crom que ofereix més bons resultats

09/07/20
Comparteix aquesta informació

És un dels resultats obtinguts en l'estudi liderat per investigadors del Bioengineering Institute of Technology i la Facultat d'Odontologia de UIC Barcelona i en el qual s'han analitzat les propietats mecàniques, ajustos, resistència a la corrosió i alliberament de ions en pròtesis dentals de cobalt-crom elaborades mitjançant tres processos diferents de fabricació: CAD-CAM, colada i Laser Sintering

El fresat CAD-CAM és el procés de fabricació de pròtesis dentals de cobalt-crom que ofereix més bons resultats
El projecte “Mechanical Properties of CoCr Dental-Prosthesis Restorations Made by Three Manufacturing Processes. Influence of the Microstructure and Topography” i “Corrosion Resistance and Io Release of Dental Prosthesis of CoCr Obtained by CAD-CAM Milling, Casting and Laser Sintering” liderat pel Dr. Xavier Gil, investigador del Bioengineering Institute of Technology, s'ha centrat a analitzar i comparar les diferents propietats dels tres tipus de manufactura de les pròtesis dentals.
 
Els treballs, publicats recentment a la revista de primer quartil Metals, han demostrat de quina manera els fresats CAD-CAM aconsegueixen un ajust més bo de la pròtesi i evita possibles filtracions bacterianes que podrien causar periimplantitis. Així mateix, s'ha pogut demostrar que la resistència a la corrosió és més bona per a les peces fabricades per CAD-CAM i l’alliberament de ions al medi fisiològic és més baix amb aquest mètode de manufactura. La fosa i el sinteritzat per làser provoquen heterogeneïtats microestructurals que afecten la qualitat i propietats de les peces restaurades. Les tres modalitats de pròtesis dentals s'han generat amb un sol escàner de laboratori centrat en l'anàlisi de l'ajust vertical i les propietats mecàniques i químiques que té.
 
Amb l'objectiu de superar els inconvenients propis dels mètodes de fabricació tradicionals s'han dut a terme diferents projectes de recerca per trobar les millors tecnologies per a cada material. “Els resultats obtinguts en aquest estudi han revelat que el procés de fresat de CAD-CAM presenta més bona precisió d'ajust vertical, qualitat de la superfície i més càrrega de flexió per fracturar-se comparat amb els mètodes de sinterització i fosa per làser”, expliquen els autors. “Les condicions de fosa i sinterització s’han de treballar per millorar la microestructura i evitar la porositat per assegurar resultats òptims per als serveis clínics”.