Passar més de dues hores al dia davant d'una pantalla provoca que els nens dormin menys

23/07/20
Comparteix aquesta informació

Així ho mostra un estudi liderat per UIC Barcelona que analitza el vincle entre l'ús de pantalles i les hores de son en la població infantil

Passar més de dues hores al dia davant d'una pantalla provoca que els nens dormin menys
Un de cada quatre nens espanyols que passa més de dues hores diàries davant de la pantalla dorm menys hores de les recomanades pels especialistes, segons un estudi liderat pel Dr. José M. Martínez Sánchez, la Dra. Cristina Lidón-Moyano i Àurea Cartanyà-Hueso, membres del grup de recerca sobre Determinants de Salut i Polítiques Sanitàries de UIC Barcelona.
 
L'estudi, titulat “Association of screen time and sleep duration among Spanish 1-14 years old children”, és el primer d'aquestes característiques que es duu a terme a Espanya amb una mostra representativa i ha estat publicat recentment a la revista Paediatric and Perinatal Epidemiology. L'equip d'investigadors ha dut a terme aquest informe davant l'increment considerable de l'ús de pantalles durant l'última dècada i la creença científica de les seves possibles conseqüències negatives en aspectes com el son.
 
Després d'analitzar més de 5.500 nens d'entre 1 i 14 anys, les dades obtingudes en l'estudi assenyalen que un 44,3 % dels nens passa més de dues hores al dia davant una pantalla durant el seu temps lliure i, d'aquests, un 23,6 % dorm poc. A mesura que augmenta l'edat, el percentatge de menors que utilitza pantalles durant tres hores diàries és cada vegada més alt. En aquest sentit, Àurea Cartanyà-Hueso, primera autora de l'estudi, explica que “el grup d'edat que més les fa servir és el comprès entre 12 i 14 anys, seguit de la franja d'edat de 6 a 11 anys, encara que aquestes xifres disminueixen quan la família té més formació i recursos”.
 
Així mateix, els investigadors mostren que un temps insuficient de son està directament relacionat amb un augment del risc d'obesitat, amb una regulació emocional reduïda, amb la qualitat de vida i amb els resultats acadèmics.