Segona edició del Programa d’aprenentatge ‘Training Programme’ per a professors

18/12/18
Comparteix aquesta informació

Es tracta d’un curs, organitzat per l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, que busca adaptar-se a les necessitats dels professors per millorar la interacció família-escola.

Segona edició del Programa d’aprenentatge ‘Training Programme’ per a professors

A finals d’octubre, va començar la segona edició del Programa d’aprenentatge “Training Programme”, un programa impartit per l’Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF). Aquest any, hi participen 25 tutores d’Educació Infantil, procedents de diferents col·legis catalans de la Institució Familiar d’Educació. Cada mes, les participants tenen una sessió a la Universitat.

El curs respon a la necessitat de millorar els canals d’interacció família-escola, i un dels mitjans per aconseguir-ho és enfortir el paper estratègic de les tutores que, en aquest sentit, representen veritables agents de canvi. “Per aconseguir això es requereix una formació actualitzada sobre la casuística de la família avui dia, així com l’actualització de metodologies, recursos, materials i eines, entre d’altres”, assegura Consuelo León, directora de l’Observatori de Polítiques Familiars de l’Institut.

Els objectius d’aquest programa se centren a reforçar el paper del protagonisme parental en l’educació, oferir noves estratègies educatives en l’àmbit familiar i establir ponts entre la família i l’escola que complementin l’orientació pedagògica escolar.

L’Institut d'Estudis Superiors de la Família és el primer institut a Espanya, de rang universitari, que té com a objectiu principal de la seva activitat les polítiques familiars.