Seminari de recerca del grup de l'IESF amb la professora Aurora Bernal

19/06/14
Comparteix aquesta informació

El grup de recerca Parentalitat, Igualtat i Conciliació de l'IESF va celebrar el dilluns 16 de juny un seminari amb al presència d'Aurora Bernal, professora de la Universidad de Navarra, sobre l'estudi titulat «Relacions de pares i fills: Una anàlisi de la realitat espanyola». L'enquesta, duta a terme l'any 2011 amb resultats procedents d'una mostra de 2000 famílies, aporta resultats interessants sobre la percepció del nucli familiar per part de les noves generacions.

Seminari de recerca del grup  de l'IESF amb la professora Aurora Bernal

Durant el seminari també es van tractar altres temes, com ara identitat i família, el paper dels avis en l’educació, o la transmissió de valors, especialment el de la solidaritat. La professora Bernal, experta en educació per a la ciutadania, ha participat en nombrosos projectes de recerca que tracten la importància de l’estructura familiar com a base del capital social.

Des de l’any 2006 el Consell d’Europa recomana desenvolupar polítiques que posin en marxa recursos legals, administratius i financers que facilitin l’exercici d’aquest concepte positiu de parentalitat responsable. A més, l’Estratègia Europa 2020 incideix en conceptes com ara els drets dels infants, les polítiques de cohesió i prevenció social per prevenir el fracàs escolar i l’estímul de l’ocupació plena compatible amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

En aquest context, el grup de recerca de l’IESF, recentment aprovat com a grup emergent per l’AGAUR, estudia la criança, socialització i educació familiar com a vies d’aportació social insubstituïbles. L’objectiu per al nou curs és seguir estudiant la parentalitat positiva (positive parenting), compartida (coparenting)), la conciliació família i feina, les relacions família-escola i l’avaluació de polítiques familiars, tema al qual s’ha dedicat aquest any el primer Seminari sobre avaluació de polítiques familiars, patrocinat per l’Aula Molins Figueres.