Tancament de la primera fase de l’estudi sobre solidaritat intergeneracional

03/03/17
Comparteix aquesta informació

El mes de novembre es va posar en marxa la investigació “Solidaritat Intergeneracional en la Família”. Per abordar aquest projecte, el maig del 2016 l’IESF va signar un acord amb el Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia de la Universitat Catòlica de Milà (UNICATT) amb el propòsit de fer activitats de recerca conjuntes en l’àmbit de la solidaritat familiar intergeneracional.

Tancament de la primera fase de l’estudi sobre solidaritat intergeneracional

L’estudi té dues fases, una d’abast nacional (“Intergenerational Solidarity within the Family in Spain”) i una altra de comparativa de la mateixa investigació realitzada a Itàlia (“Intergenerational Solidarity within the Family: a comparative study between Italy and Spain”).

Basat en un qüestionari validat, compost de 99 preguntes i dirigit a una mostra representativa de la població espanyola d’entre 65 i 74 anys, aquest treball s’emmarca en els projectes de la Càtedra IsFamily Santander. L’anàlisi de les dades —608 registres en total— serà el punt de partida de diverses publicacions de l’equip de l’IESF.

La Càtedra IsFamily Santander promou estudis des d’una perspectiva multidisciplinària i transversal en el marc de la transferència de recursos entre generacions dins de la família. Els projectes que es desenvolupen a la Càtedra es focalitzen en l’àmbit educatiu, el de la cura i en l’econòmic i com a eixos transversals s’analitzen la resiliència familiar i la conciliació família-treball.