Teresa Díez: «La dicotomia 'o feina, o família' és un engany, una cosa que viuen les dones amb molta angoixa»

22/02/15
Comparteix aquesta informació

El 19 de febrer passat, el matrimoni format per Alfonso Basallo i Teresa Díez, autors de l’èxit de vendes Pijama para dos, van presentar a la UIC el seu nou llibre Manzana para dos, en què donen veu, amb humor i de manera incisiva, a la serp i els seus enganys a l’Adam i l’Eva d’avui. Davant d’un auditori de més de cent persones, els autors van explicar que el matrimoni “és la fórmula perfecta per estimar i ser estimat” tot i la insistència a fer-nos pensar que l’infern és l’altre.

Teresa Díez: «La dicotomia 'o feina, o família' és un engany, una cosa que viuen les dones amb molta angoixa»

La maternitat com a riquesa i no com a fre, la complementarietat en la diferència davant l’igualitarisme dels sexes, la reivindicació del cos com un camí d’entrega i donació recíproques...: van ser alguns dels missatges de la conferència; tot això contextualitzat en la crida a donar la vida per l’altre i la reivindicació de la feminitat-maternitat.

En la conferència, plena d’intervencions i preguntes de l’auditori, els ponents van desmitificar alguns dels temes candents de la societat actual, com els problemes als quals s’enfronten les famílies per conciliar la feina: “La qüestió no gira al voltant del binomi família-feina –va afirmar Teresa Díez– sinó al de marit-dona. Si entre ells hi ha conciliació, si s’estimen de veritat, el matrimoni tira endavant”. No es tracta de repartir equitativament les tasques casa-feina-nens, perquè al final resulten dues vides paral·leles amb sostre i fills en comú: “La dicotomia ‘o feina’, o família és un engany, una cosa que viuen les dones amb molta angoixa”.

Per la seva banda Alfons Basallo va recordar la importància del rol parental. “El primer que cal demanar a l’home és que sigui, de veritat, home, i cap de família: fortalesa, equilibri, autoritat... Ser cap de família no és manar, sinó ser el que més pateix, el que més es lliura, el que més responsabilitats assumeix, el que més equilibri posa a la casa, el que serena les coses, el que posa l’afecte i la correcció necessària, el que llança als fills a la vida... Ser un home de veritat avui no és només saber omplir el rentaplats”.

Els autors, que ja van nedar contra corrent amb el seu Pijama para dos del qual hi ha set edicions i traduccions a l’anglès, l’italià i el portuguès, adopten en aquest llibre la perspectiva del diable mostrant els seus enganys respecte a la vida conjugal: “Això ens ha permès –explica Basallo– explicar la veritat des del costat fosc, desemmascarant una sèrie de contradiccions: la rivalitat dels sexes davant la complementarietat, la carrera professional frenada per la maternitat, la realització personal com a oposada a l’entrega recíproca.

Aquest acte es troba dins dels diferents actes que estan tenint lloc a la UIC, organitzats perl vicerectorat de Comunitat Universitària i l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF), en el marc commemoratiu de l'Any Internacional de la Família, declarat per l'ONU el 1989.