Les titulacions oficials de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials obtenen l’acreditació favorable de l’AQU

03/06/19
Comparteix aquesta informació

Both degrees have favorably surpassed this accreditation process, which is essential to maintain the officiality of the titles

Les titulacions oficials de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials obtenen l’acreditació favorable de l’AQU

En els darrers mesos, la FCES ha estat immersa en el procés d’acreditació de les titulacions de Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

El 23 de gener de 2019, la FCES va rebre la visita d’un comitè extern d’avaluació, nomenat per AQU Catalunya, que tenia com a objectiu avaluar el desenvolupament de les titulacions de la Facultat. 

Totes dues titulacions han superat favorablement aquest procés d’acreditació, imprescindible per mantenir l’oficialitat dels títols. A més a més, el comitè extern ha posat de manifest un conjunt de punts forts i bones pràctiques que avalen el bon funcionament dels títols. Aquests punts són: l’existència de Beques d’Excel·lència Acadèmica, el Programa d’Excel·lència Acadèmica, el Projecte B-Smart, la internacionalització dels alumnes i professors, l’acompanyament i assessorament dels estudiants i l’existència d’acords de col·laboració molt cuidats amb empreses nacionals i internacionals per a la transferència de coneixement, pràctiques i contractació de titulats. 

Per acabar, la Junta de Centre de la Facultat dona les gràcies a totes les persones de la comunitat que han col·laborat en tot aquest procés i, especialment, a aquelles que van participar directament en la visita.