Marta Trapero, nomenada vocal del Comitè Assessor per al Finançament de la Prestació Farmacèutica

11/04/19
Comparteix aquesta informació

Marta Trapero, directora de l’Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques, ha estat nomenada, pel Ministeri de Sanitat, vocal del Comitè Assessor per al Finançament de la Prestació Farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

Marta Trapero, nomenada vocal del Comitè Assessor per al Finançament de la Prestació Farmacèutica

Aquest comitè té l’objectiu de proporcionar assessorament, avaluació i consulta sobre la pertinència, millora i seguiment de l’avaluació econòmica necessària per fonamentar les decisions de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.

També tenen la funció d’assessorar l’òrgan ministerial competent en matèria de prestació farmacèutica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social sobre mesures a emprendre per la millora i seguiment de l’avaluació econòmica dels medicaments.

Segons l’acord del Consell de Ministres que va crear aquest comitè, els membres han de ser professionals de reconegut prestigi, amb experiència i trajectòria acreditades en avaluació farmacoeconòmica. A més a més de la professora Trapero, també formen part del comitè dos economistes més de la salut, un metge, i tres farmacèutics d’hospital en diferents tasques.