UIC Barcelona es posiciona entre les 10 millors universitats privades en rendiment d'Espanya

29/05/20
Comparteix aquesta informació

Els resultats del rànquing de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) posiciona UIC Barcelona en l’àmbit institucional com la sisena universitat privada d'Espanya que destaca pel seu rendiment davant de les 28 institucions universitàries privades restants. A més a més, i pel que fa als resultats globals, la Universitat ocupa la 16a posició, d'entre un total de 76 universitats espanyoles (públiques i privades), per tenir un nombre elevat d'indicadors que pertanyen al grup de més rendiment.

UIC Barcelona es posiciona entre les 10 millors universitats privades en rendiment d'Espanya
El dimecres 27 de maig la fundació CYD va fer públics els resultats globals del rànquing d'universitats espanyoles 2020. Es tracta d'una eina que permet mesurar i comparar la qualitat del sistema universitari espanyol mitjançant l'anàlisi d'indicadors, classificats per grups de rendiment i agrupats en sis dimensions: "Ensenyament i Aprenentatge"; "Recerca"; "Transferència de Coneixement"; "Orientació Internacional"; "Contribució al Desenvolupament Regional" i "Inserció Laboral".
 
UIC Barcelona torna a destacar en la dimensió "Contribució al Desenvolupament Regional" juntament amb les universitats de Deusto, Pública de Navarra, Màlaga, Vic-Central de Catalunya, La Laguna, Mondragon Unibertsitatea i UNED. Aquesta dimensió té en compte les pràctiques en empreses de la regió, les publicacions regionals, els fons de recerca regionals i les publicacions amb empreses de la regió.
 
En els àmbits de coneixement, UIC Barcelona, en aquesta setena edició, ha destacat en l'àmbit de coneixement d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) juntament amb altres universitats, com la Carlos III de Madrid, Navarra, Autònoma de Barcelona i Pontifícia Comillas.
 
L'àmbit d'ADE l’ha format el Grau en Administració i Direcció d'Empreses i el Grau en Publicitat i Relacions Públiques, juntament amb el Màster Universitari en Gestió Sanitària i el Màster Universitari en Direcció d'Empreses i Sistemes de Producció.
 
El rànquing CYD 2020, com les edicions anteriors, s'ha elaborat de manera associada amb U-Multirank. El rànquing CYD comparteix amb l'U-Multirank els mateixos principis metodològics adoptats en l’elaboració i la majoria dels indicadors. No obstant això, incorpora també altres indicadors adaptats al sistema d'educació superior espanyol. El rànquing CYD és independent i el finança íntegrament la mateixa Fundació CYD.
 
En aquesta nova edició s'han publicat resultats de 25 àmbits de coneixement i 2.925 titulacions per 76 universitats, que representen el 94 % de les 81 universitats espanyoles que imparteixen ensenyaments de grau. D'aquest total, 48 són públiques i 28, privades.