UIC Barcelona i Aigües de Barcelona signen un conveni per fer un Projecte de Doctorat Industrial

13/01/17
Comparteix aquesta informació

UIC Barcelona i l’empresa Aigües de Barcelona (AGBAR) han signat un acord per dur a terme un projecte de Doctorat Industrial amb una tesi sobre “El desenvolupament de la sostenibilitat des de la missió corporativa”, dirigida pel professor Miquel Bastons.

UIC Barcelona i Aigües de Barcelona signen un conveni per fer un Projecte de Doctorat Industrial

L’objectiu d’aquest projecte de recerca és contribuir a clarificar les preguntes plantejades pel repte de la sostenibilitat a les empreses, tant en la pla conceptual com, i sobretot, les que es plantegen en la implementació pràctica d’una estratègia sostenible. Això es farà estudiant i analitzant el procés de disseny i implantació del model de desenvolupament sostenible que s’està duent a terme a l’empresa Aigües de Barcelona. L’empresa ha desenvolupat un model de gestió de la sostenibilitat únic i original, en què s’han abordat molts dels problemes assenyalats i s’han fet contribucions originals i innovadores. El model integra la missió, la RSC i la sostenibilitat no com a elements separats, sinó com a elements integrats dins una estratègia i un sistema de presa de decisions que implica tots els empleats amb la sostenibilitat.  

En aquest projecte es partirà de la hipòtesi que la missió, la responsabilitat i la sostenibilitat no poden ser tractades com a realitats separades i inconnexes. La perspectiva de sostenibilitat aporta una manera precisa de “pensar” i de “valorar” els resultats de les accions. És també una manera de prendre decisions que neix d’un sentit de missió organitzativa ampliada. Plantejada d’aquesta manera, aporta tres qualitats importants a l’activitat de les empreses: realisme, valor social i efectivitat. 

La tesi estarà dirigida pel professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials Miquel Bastons. El programa es pot consultar al web de l’AGAUR.