UIC Barcelona i Aigües de Barcelona signen un conveni per fer un Projecte de Doctorat Industrial

13/01/17
Comparteix aquesta informació

UIC Barcelona i l’empresa Aigües de Barcelona (AGBAR) han signat un acord per dur a terme un projecte de Doctorat Industrial amb una tesi sobre “El desenvolupament de la sostenibilitat des de la missió corporativa”, dirigida pel professor Miquel Bastons.

L’objectiu d’aquest projecte de recerca és contribuir a clarificar les preguntes plantejades pel repte de la sostenibilitat a les empreses, tant en la pla conceptual com, i sobretot, les que es plantegen en la implementació pràctica d’una estratègia sostenible. Això es farà estudiant i analitzant el procés de disseny i implantació del model de desenvolupament sostenible que s’està duent a terme a l’empresa Aigües de Barcelona. L’empresa ha desenvolupat un model de gestió de la sostenibilitat únic i original, en què s’han abordat molts dels problemes assenyalats i s’han fet contribucions originals i innovadores. El model integra la missió, la RSC i la sostenibilitat no com a elements separats, sinó com a elements integrats dins una estratègia i un sistema de presa de decisions que implica tots els empleats amb la sostenibilitat.  

En aquest projecte es partirà de la hipòtesi que la missió, la responsabilitat i la sostenibilitat no poden ser tractades com a realitats separades i inconnexes. La perspectiva de sostenibilitat aporta una manera precisa de “pensar” i de “valorar” els resultats de les accions. És també una manera de prendre decisions que neix d’un sentit de missió organitzativa ampliada. Plantejada d’aquesta manera, aporta tres qualitats importants a l’activitat de les empreses: realisme, valor social i efectivitat. 

La tesi estarà dirigida pel professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials Miquel Bastons. El programa es pot consultar al web de l’AGAUR.