UIC Barcelona llança un nou programa de doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats

19/07/17
Comparteix aquesta informació

Aquest doctorat té com a finalitat formar investigadors i especialistes capaços de donar resposta, dins el seu àmbit, als problemes de la societat actual. Donarà una formació profunda i de qualitat, que permetrà la inserció dels doctors a la societat perquè actuïn com a líders del canvi social en els grans reptes que es plantegen.

UIC Barcelona llança un nou programa de doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats

La proposta del doctorat és abordar les qüestions que afecten la societat contemporània des d’una perspectiva comunicativa, educativa i humana, plantejant els problemes de forma holística, estudiant en el seu desenvolupament les diferents facetes que aquesta mena de problemes necessàriament impliquen, i arribar a una comprensió global i unes conclusions que aportin solucions a totes i cadascuna d’aquestes facetes.

La característica pròpia i distintiva d’aquest nou programa de doctorat és la interdisciplinarietat de l’aproximació científica i la convergència metodològica en l’estudi dels fenòmens comunicatius, educatius i humans. Aquí rau la unitat de la seva proposta. Perquè es tracta d’unir tres camps científics que són afins en moltes qüestions (els problemes educatius són també problemes humans i de comunicació, i viceversa) i que, a més a més, estan interconnectats tant en el seu plantejament, com en el desenvolupament i la resolució.

El Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats, per tant, busca satisfer les demandes dels estudiants, però en consonància amb les demandes concretes socials, tant en l’àmbit local com en el general, vinculades amb aquestes àrees.

Més informació.