UIC Barcelona, membre d’Oracle Academy

10/05/16
Comparteix aquesta informació

UIC Barcelona ha signat un conveni amb Oracle Ibèrica, SL mitjançant el qual passa a formar part d’Oracle Academy, que dóna suport a més de 2,6 milions d’estudiants en 106 països. Oracle Academy ofereix des de Big Data fins a computació en el núvol (la qual cosa inclou bases de dades, SQL i Java) i dotarà d’infraestructura els màsters en Big Data que ofereix la Universitat.

UIC Barcelona, membre d’Oracle Academy

UIC Barcelona ha arribat a un acord amb Oracle Ibèrica, SL mitjançant el qual la Universitat passa a ser membre d’Oracle Academy. Com a membre d’Oracle Academy, UIC Barcelona tindrà accés a recursos educatius en ciències de la computació, cosa que afavorirà tant el professorat com l’alumnat a l’hora d’avançar en el coneixement, el desenvolupament d’habilitats i la innovació. Ser membre d’Oracle Academy brinda també accés a tecnologia d’àmbit mundial, a plans d’estudi i a materials didàctics desenvolupats per experts, de capacitació i altres recursos.

En aquest context, Oracle participarà també en el terreny de la docència i la infraestructura i la tecnologia, en els dos màsters en Big Data de la Universitat: el Màster Executive en Business Intelligence i Big Data i el Màster Executive en Big Data Business Decisions, dos programes de postgrau que ofereix la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials.

Amb la signatura d’aquest acord, UIC Barcelona es beneficia del reconeixement d’Oracle, una de les empreses de programari amb més prestigi de tot el món.