UIC Barcelona participa en la Joint Action on Tobacco Control impulsada per la Unió Europea

08/02/18
Comparteix aquesta informació

Es tracta de la primera vegada que la Universitat participa en una acció conjunta impulsada per la Unió Europea, al costat de més de 35 països.

UIC Barcelona participa en la Joint Action on Tobacco Control impulsada per la Unió Europea

Amb l’objectiu d’avaluar la implementació de la nova directiva sobre productes del tabac, la Unió Europea ha impulsat aquest projecte pel control del tabaquisme. La iniciativa es desenvoluparà al llarg dels propers tres anys i UIC Barcelona és una de les entitats col·laboradores, gràcies a la feina feta pel Grup de Recerca d’Avaluació de Determinants de Salut i Polítiques Sanitàries de la Universitat.

En paraules del Dr. José M. Martínez-Sánchez, representant de UIC Barcelona en el projecte, “poder participar com a col·laboradors en una acció d’aquesta envergadura suposa una oportunitat molt important per aconseguir l’evidència científica que permeti seguir regulant els productes del tabac en tots els estats membres de la UE. D’aquesta manera podrem contribuir a la millora de les polítiques en salut pública destinades a controlar i reduir el consum i l’exposició passiva de tabac als països de la Unió Europea”.