Un estudi avalua l’impacte del programa eduCAT en l’adquisició de competències de l’alumnat de secundària a Catalunya

04/04/17
Comparteix aquesta informació

Dirigit pel vicerector de Recerca de la Universitat Internacional de Catalunya, Toni Mora, en col·laboració amb el professor J. Oriol Escardíbul, de la Universitat de Barcelona, l’estudi avalua l’impacte del programa eduCAT en el rendiment educatiu dels alumnes de secundària. Els resultats mostren que la implementació del programa eduCAT va tenir conseqüències negatives en l’adquisició de competències de l’alumnat en totes les matèries avaluades. Ara bé, l’impacte no és quantitativament important: suposa una reducció d’un 5,1% en la nota mitjana obtinguda pels alumnes en el conjunt de proves de competències.

Un estudi avalua l’impacte del programa eduCAT en l’adquisició de competències de l’alumnat de secundària a Catalunya

L’estudi conclou que el programa eduCAT ha incidit negativament en l’adquisició de competències dels alumnes al final de la secundària, però l’impacte no és rellevant en termes quantitatius.

L’impacte és sempre més elevat en el cas dels nois que de les noies, en especial en català i anglès. Els resultats no estan en desacord amb part dels estudis internacionals; així, si bé l’evidència empírica sobre l’ús de les TIC a l’aula no és concloent, la majoria d’estudis mostren que no tenen cap efecte o que tenen efectes negatius.

El professor Mora puntualitza que “l’estudi no critica la implantació d’eines tecnològiques a les aules, però sí que alerta que cal tenir en compte com s’implementen els programes”.

Aquest estudi ha calculat l’impacte sobre competències avaluades; no sobre les no avaluades, les competències no cognitives (com el treball en equip, la implicació de l’alumnat o les competències de recerca) o el grau d’assimilació de les noves tecnologies.

L’estudi considera l’impacte del programa eduCAT en els resultats de les proves d’avaluació de competències del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu a tres cohorts d’estudiants (curs 2012-2013 a 2014-2015) de 4t d’ESO, en matemàtiques i llengües (català, castellà i anglès). Es tenen en compte els resultats d’aquests estudiants en les proves de competències de 6è de primària, fetes quatre anys abans, per controlar-ne el nivell acadèmic.

El mètode d’anàlisi utilitzat pels autors és similar al dels assajos clínics, de manera que es comparen escoles en què es va aplicar el programa eduCAT (grup de tractament) amb escoles de característiques socioeconòmiques similars que no van participar en el programa (grup de control). Es va treballar amb dades relatives al conjunt d’escoles a Catalunya i, a més, els autors van fer una enquesta específica a quasi 700 centres per obtenir més informació sobre l’aplicació del programa.

El programa eduCAT va ser introduït per la Generalitat de Catalunya el curs 2009-2010, sota el nom inicial d’eduCAT1x1, amb l’objectiu de fer, entre d’altres, que els alumnes poguessin usar portàtils i materials electrònics en el seu procés d’aprenentatge a les aules. En referència als ordinadors, se’n finançava la meitat del cost i l’altra meitat (150 euros) la pagaven les famílies. Els recursos anaven destinats, preferentment, als ensenyaments del primer cicle de l’ESO. A partir del curs 2011-2012 es va iniciar el programa eduCAT2.0 com a continuació del programa eduCAT1x1 amb alguns canvis.

L’estudi ha tingut la col·laboració de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, del Departament d’Ensenyament, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), i té el suport financer de la Càtedra Eurest d’Economia Pública: Avaluació de Polítiques Sanitàries i Educatives de UIC Barcelona, dirigida també pel Dr. Mora.