Un estudi revela que el fisioterapeuta té inquietud per la Fisioteràpia basada en l'evidència científica però que no té prou formació

01/09/12
Comparteix aquesta informació

Bioestadística i Fisioteràpia elaboren un informe a nivell autonòmic basat en el qüestionari sobre la pràctica basada en l'evidència científica. L'estudi a Catalunya revela que el fisioterapeuta és un professional que mostra inquietud per la Fisioteràpia basada en l'evidència científica però que no té la formació necessària. La UIC imparteix el Màster Universitari en Fisioteràpia i evidència científica per donar resposta a la demanda de formació en aquest camp.

L’àrea de bioestadística i el departament de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC ha elaborat, amb la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, un informe a nivell autonòmic basat en el qüestionari sobre la pràctica basada en l’evidència científica. L’estudi a Catalunya revela que el fisioterapeuta és un professional que mostra inquietud per la Fisioteràpia basada en l’evidència científica, que creu en la seva importància i té una actitud positiva, però alhora manifesta no tenir ni els coneixements ni els recursos necessaris, i tots els enquestats manifesten la necessitat d’ampliar la oferta formativa.

Han elaborat l’informe les professores Montserrat Girabent i Caritat Bagur, de l’àrea de Bioestadística i Epidemiologia del departament de Ciències Bàsiques i del departament de Fisioteràpia, respectivament. L’informe, que havia estat traduït al castellà i adaptat específicament per al col·lectiu de fisioterapeutes, partia d’un qüestionari original desenvolupat als Estats Units la validesa del qual havia estat avaluada en un estudi científic. Aquesta anàlisi va ser precisament liderada pel professor Javier Guerra com a objecte del seu treball de fi de màster del Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica que imparteix la UIC. L’anàlisi es va publicar en el núm. 34 (Volum 2) de la revista Fisioterapia i,  en l’actualitat, ha donat continuïtat a un estudi a nivell nacional i internacional en què les mateixes professores i el professor Guerra hi col·laboren.

En aquesta línia, la UIC ja fa anys que aposta fortament per oferir als professionals de la Fisioteràpia els coneixements bàsics i avançats en matèria de recerca, impulsant el Màster Universitari en  Fisioteràpia i evidència científica (màster oficial des de l’any 2009). La UIC també treballa per incrementar les assignatures relacionades amb continguts d’investigació en el grau en Fisioteràpia, en el marc del nou Espai Europeu d’Educació Superior. 

En el mateix informe elaborat per la UIC els fisioterapeutes revelen la necessitat actual que aquest col·lectiu té de ser competitius en la comunitat científica en l’àmbit de ciències de la salut. En aquest sentit, el departament de Fisioteràpia de la UIC està treballant per posicionar socialment a la fisioteràpia i al fisioterapeuta, posant de manifest la necessitat que es produeixi un canvi en la millora de la comunicació científica i en la participació en estudis científics d’aquest col·lectiu. 

Per aquest motiu, el departament de Fisioteràpia participa activament en congressos nacionals i internacionals, on la veu del fisioterapeuta es fa sentir. També ho ha fet amb la publicació d’articles d’impacte internacional i d’articles indexats, amb la presentació de dos estudis internacionals realitzats amb  la col·laboració d‘entitats de reconegut prestigi, com és el centre Cochrane, i amb la presència en fòrums nacionals dins d’aquest àmbit. Per últim, cal destacar les tesis doctorals que s’estan elaborant en aquests moments en el marc dels estudis de Doctorat en Fisioteràpia de la UIC, tesis que estan centrades específicament en aquesta disciplina que anys enrere era totalment desconeguda.