Una nova jornada Link© per compartir bones pràctiques i casos d’èxit

03/02/17
Comparteix aquesta informació

Dimecres va tenir lloc a la nostra universitat una nova edició de la jornada Link©. L’objectiu principal d’aquesta jornada és l’intercanvi d’experiències i la transmissió de bones pràctiques, oberta tant al PAS com al PDI. En aquesta edició es van exposar diverses  pràctiques multidisciplinàries sobre mobilitat internacional, recerca, acreditació i innovació docent.

Una nova jornada Link© per compartir bones pràctiques i casos d’èxit

El professor Ramon Grimalt, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, juntament amb Carles Rius, de la Direcció d’Innovació Tecnològica, van parlar de “Dermotrivial”, un projecte treballat conjuntament i que ajuda els estudiants a aprendre a través de la gamificació. Així, els mateixos alumnes, entrant en aquest joc online, poden estudiar i autoavaluar els seus coneixements, alhora que el professor mateix va fent el seguiment de la puntuació que van obtenint.

També van participar en aquesta jornada el professor Gabriel Fernández, per presentar el nou programa antiplagi Turnitin, implementat en moltes universitat d’arreu del món; la vicedegana de Dret, Maria Mut, que va parlar del conveni amb la Universitat de Berkeley, que permet als millors estudiants de Dret fer una estada en aquesta prestigiosa universitat i viure una experiència de mobilitat internacional única. Al seu torn, la directora del departament d’Infermeria, Cristina Monforte, va referir-se als passos que han hagut de fer per entrar en un projecte de recerca europeu. D’altra banda, Maria Jesús Castel i Núria Casals, del Servei d’Innovació i Qualitat Educativa (SIQE), van aportar dades i el balanç sobre com han anat les visites i els informes d’acreditació dels nostres títols oficials, quins aspectes hem de millorar i la perspectiva de futur.

El professor de l’IESE Miguel Ángel Ariño va ser el convidat a impartir la conferència final de la jornada, amb el títol: “Decisions i organitzacions”, i va aportar exemples clars sobre el funcionament directiu de persones dins de qualsevol organització.

Finalment, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Relacions Internacionals, el Dr. Jaume Armengou, va tancar la sessió anunciant la creació d’una Aula d’Innovació Docent, amb el suport de la Fundació Puig, que pretén aglutinar tots els projectes d’innovació que es generen a la Universitat, i va engrescar el professorat a sumar-se a aquesta nova iniciativa. La propera jornada Link©, va anunciar, se centrarà en aquest tema.