Curriculum info

Assignatures del curs  Tipus Per. ECTS
Clínica OB Anual 8,00
Conceptes Teòrics d'Implants OB Anual 4,00
Seminari Pràctic OB Anual 5,00
Seminari Teòric d'Implants OB Anual 4,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari