Curriculum info

Assignatures del curs 1 Tipus Per. ECTS
Educació I: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'educació FB Anual M-Anual T 9,00
Educació III: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents FB Anual M-Anual T 9,00
Antropologia: Antropologia de l'educació FB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Educació II. Didàctica i Currículum FB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Psicologia I: Bases del Desenvolupament Psicològic (6-12 Anys) FB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Sociologia I: Sociologia de l'educació FB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar FB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Psicologia III: Anàlisi de Conducta i Actituds i Dificultats d'aprenentatge FB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Sociologia II: Sociologia de la Família FB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Assignatures del curs 2 Tipus Per. ECTS
Comunicació Escrita OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 1 OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 1 OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 1 OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Idioma Modern: Anglès OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Didàctica de les Llengües 1 OB Sem.2 M-Sem.2 T 4,00
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 2 OB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 2 OB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 2 OB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Formació Literària OB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Pràctiques Escolars I PR Sem.2 M-Sem.2 T 2,00
Assignatures del curs 3 Tipus Per. ECTS
Didàctica de les Llengües 2 OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Física OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 3 OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 2 OB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Literatura Infantil OB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Pràctiques Escolars II PR Sem.2 M-Sem.2 T 18,00
Assignatures del curs 4 Tipus Per. ECTS
Optatives OP Sem.1 M-Sem.1 T 30,00
Pràctiques Escolars III PR Sem.2 M-Sem.2 T 24,00
Treball Final de Grau TF Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari