Curriculum info

Assignatures impartides Curs Per. ECTS
Anatomia, Fisiologia i Neurologia del Llenguatge 4 Sem.1 M 6,00
Aspectes Evolutius del Pensament i el Llenguatge 4 Sem.1 M 6,00
Psicopatologia de l'audició i del Llenguatge 4 Sem.1 M 12,00
Tractament Educatiu dels Trastorns de l'audició i el Llenguatge 4 Sem.1 M 6,00
Aspectes Legals i Econòmics de la Gestió i Direcció de Centres Educatius 4 Sem.1 M 6,00
Diversitat Cultural i Diversitat Lingüística 4 Sem.1 M 6,00
Educació Multicultural en Zones Urbanes 4 Sem.1 M 6,00
Les Noves Tecnologies II: Creació Didàctica 4 Sem.1 M 6,00
Lideratge Educatiu 4 Sem.1 M 6,00
Organització d'institucions Educatives i Entorn 4 Sem.1 M 6,00
Professionalització del Professorat i Treball en Equip 4 Sem.1 M 6,00
Aprenentatge i Desenvolupament Motor 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Atenció a la Diversitat a l'escola Inclusiva 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Educació Física de Base 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Expressió Corporal 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Jocs Motors 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
L'anglès com a Llengua Vehicular d'aprenentatge Escolar 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
La Llengua Anglesa i les Seves Cultures 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Llengua Anglesa a l'aula 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Llengua Anglesa i la seva Didàctica II 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Teoria i Pràctica del Condicionament Físic 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Trastorns de Conducta i Personalitat 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Intervenció Educativa en Alumnes amb Deficiència Mental 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Intervenció Educativa en Alumnes amb Deficiències Sensorials i Motores 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Llengua Anglesa i la seva Didàctica I 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Assignatures no impartides en el curs acadèmic actual Curs Per. ECTS
Agrupacions Musicals 4 6,00
Autoconeixement i Gestió Emocional 4 6,00
Avaluació de Materials Didàctics 4 6,00
Avaluació, Innovació i Qualitat 4 6,00
Competència Emocional i Prosocialitat 4 6,00
Competències Directives i Entorn 4 6,00
Contextos Educatius en la Formació d'adults 4 6,00
Creació d'activitats Multimèdia 4 6,00
Descobrint una Mediterrània 4 6,00
Didàctica de l'expressió Musical 4 6,00
Dinàmica de Grups 4 6,00
Educació Socioemocional a l'escola d'Infantil i Primària 4 6,00
Educació dels Estudiants Estrangers: Perspectives Psicológiques i Socials 4 6,00
El Coneixement Emocional del Mestre en la Comunitat Educativa 4 6,00
El Llenguatge Musical i la seva Història per a l'activitat Docent 4 6,00
Elaboració de Materials en Suport de Paper I/o Material Tangible 4 6,00
Fonaments de la Formació d'adults 4 6,00
Formació Instrumental 4 6,00
Formació: Vocal, Auditiva, Rítmica i Dansa 4 6,00
Innovació Educativai TIC: Atendre la Diversitat a l'aula 4 6,00
Internet en Educació 4 6,00
La Didàctica en la Formació d'adults 4 6,00
La Intranet de Centre com a Recurs Didàctic i Instrument de Gestió i d'organització Escolar. E-Learning 4 6,00
La Meteorologia, la Ciència dels Meteors 4 6,00
La Química i la Física del Dia a Dia 4 6,00
Les Noves Tecnologies I: Àmbits Teòrics 4 6,00
Materials Didàctics i Curriculars 4 6,00
Mediació i Resolució de Conflictes 4 6,00
Pedagogia Interprofessional 4 6,00
Projecte Final: les Emocions en la Comunitat Educativa 4 6,00
Projecte d'investigació: Integració de les TIC a l'escola 4 6,00
Àmbits d'aprenentatge en la Formacio d'adults 4 6,00
Dinàmica de l'evolució Biològica 6,00
Diversitat i Política Educativa 6,00
Habilitats Comunicatives i de Gestió de Grups en la Formació d'adults 6,00
Llatins, Subsaharians i Magribins: Vida i Cultura 6,00
Un Planeta en Risc: Educació per a la Sostenibilitat 6,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari