Curriculum info

Assignatures optatives  Curs Per. ECTS
Aspectes Legals i Econòmics de la Gestió i Direcció de Centres Educatius Direcció i Gestió d'Equips 4 Sem.1 M 6,00
Avaluació, Innovació i Qualitat Direcció i Gestió d'Equips 4 Sem.1 M 6,00
Lideratge Educatiu Direcció i Gestió d'Equips 4 Sem.1 M 6,00
Organització d'institucions Educatives i Entorn Direcció i Gestió d'Equips 4 Sem.1 M 6,00
Professionalització del Professorat i Treball en Equip Direcció i Gestió d'Equips 4 Sem.1 M 6,00
Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial Educació Especial 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Atenció a la Diversitat a l'escola Inclusiva Educació Especial 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Intervenció Educativa en Alumnes amb Deficiència Mental Educació Especial 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Intervenció Educativa en Alumnes amb Deficiències Sensorials i Motores Educació Especial 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Trastorns de Conducta i Personalitat Educació Especial 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Aprenentatge i Desenvolupament Motor Educació Física 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Educació Física de Base Educació Física 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Expressió Corporal Educació Física 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Jocs Motors Educació Física 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Teoria i Pràctica del Condicionament Físic Educació Física 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
L'anglès com a Llengua Vehicular d'Aprenentatge Escolar Llengua estrangera: anglès 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
La Llengua Anglesa i les Seves Cultures Llengua estrangera: anglès 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Llengua Anglesa a l'aula Llengua estrangera: anglès 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Llengua Anglesa i la seva Didàctica I Llengua estrangera: anglès 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Llengua Anglesa i la seva Didàctica II Llengua estrangera: anglès 4 Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Agrupacions Musicals Música i Dansa 4 Sem.1 M 6,00
Didàctica de l'expressió Musical Música i Dansa 4 Sem.1 M 6,00
El Llenguatge Musical i la seva Història per a l'activitat Docent Música i Dansa 4 Sem.1 M 6,00
Formació Instrumental Música i Dansa 4 Sem.1 M 6,00
Formació: Vocal, Auditiva, Rítmica i Dansa Música i Dansa 4 Sem.1 M 6,00
Assignatures optatives no ofertes Menció Curs Per. ECTS
Autoconeixement i Gestió Emocional 4 6,00
Avaluació de Materials Didàctics 4 6,00
Competència Emocional i Prosocialitat 4 6,00
Competències Directives i Entorn 4 6,00
Contextos Educatius en la Formació d'adults 4 6,00
Creació d'activitats Multimèdia 4 6,00
Descobrint una Mediterrània 4 6,00
Dinàmica de Grups 4 6,00
Educació Socioemocional a l'escola d'Infantil i Primària 4 6,00
Educació dels Estudiants Estrangers: Perspectives Psicológiques i Socials 4 6,00
El Coneixement Emocional del Mestre en la Comunitat Educativa 4 6,00
Elaboració de Materials en Suport de Paper I/o Material Tangible 4 6,00
Fonaments de la Formació d'adults 4 6,00
Internet en Educació 4 6,00
La Didàctica en la Formació d'adults 4 6,00
La Intranet de Centre com a Recurs Didàctic i Instrument de Gestió i d'organització Escolar. E-Learning 4 6,00
La Meteorologia, la Ciència dels Meteors 4 6,00
La Química i la Física del Dia a Dia 4 6,00
Les Noves Tecnologies I: Àmbits Teòrics 4 6,00
Materials Didàctics i Curriculars 4 6,00
Mediació i Resolució de Conflictes 4 6,00
Pedagogia Interprofessional 4 6,00
Projecte Final: les Emocions en la Comunitat Educativa 4 6,00
Projecte d'investigació: Integració de les TIC a l'escola 4 6,00
Àmbits d'aprenentatge en la Formacio d'adults 4 6,00
Anatomia, Fisiologia i Neurologia del Llenguatge 6,00
Aspectes Evolutius del Pensament i el Llenguatge 6,00
Dinàmica de l'evolució Biològica 6,00
Diversitat Cultural i Diversitat Lingüística 6,00
Diversitat i Política Educativa 6,00
Educació Multicultural en Zones Urbanes 6,00
Habilitats Comunicatives i de Gestió de Grups en la Formació d'adults 6,00
Innovació Educativa i TIC: Atendre la Diversitat a l'aula 6,00
Les Noves Tecnologies II: Creació Didàctica 6,00
Llatins, Subsaharians i Magribins: Vida i Cultura 6,00
Psicopatologia de l'audició i del Llenguatge 12,00
Tractament Educatiu dels Trastorns de l'audició i el Llenguatge 6,00
Un Planeta en Risc: Educació per a la Sostenibilitat 6,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari