Curriculum info

Assignatures del curs 1 Tipus Per. ECTS
LLengua Anglesa 1 OB Anual 6,00
Llengua per a l'ensenyament: Expressió Escrita OB Anual 6,00
Antropologia: Antropologia de l'educació FB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Educació I: Didàctica i Currículum FB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Psicologia I: Bases del Desenvolupament Psicològic (6-12 Anys) FB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Sociologia I: Sociologia de l'educació FB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Educació II: Fonaments de Desenvolupament Històric de l'educació FB Sem.2 M-Sem.2 T 9,00
Educació III: Organització Escolar i Materials FB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar FB Sem.2 M-Sem.2 T 9,00
Assignatures del curs 2 Tipus Per. ECTS
Didàctica de les Llengües i Literatura 1 OB Sem.1 3,00
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 1 OB Sem.1 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 1 OB Sem.1 3,00
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 1 OB Sem.1 3,00
LLengua Anglesa 2 OB Sem.1 6,00
LLengua per a l'ensenyament: Expressió Oral OB Sem.1 3,00
Sociologia II: Sociologia de la Familia FB Sem.1 6,00
Didàctica de les Llengües i Literatura 2 OB Sem.2 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 2 OB Sem.2 6,00
Pràctiques Escolars 1 PR Sem.2 6,00
Psicologia III: Anàlisi de Conducta i Actituds i Dificultats d'Aprenentage FB Sem.2 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 2 OB Sem.2 M-Sem.2 T 6,00
Assignatures del curs 3 Tipus Per. ECTS
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Fisica OB Anual M-Anual T 6,00
Didàctica de les Llengües i Literatura 3 OB Sem.1 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 3 OB Sem.1 6,00
Pràctiques Escolars 2 PR Sem.1 14,00
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 3 OB Sem.1 M-Sem.1 T 6,00
Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès OB Sem.2 4,00
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 2 OB Sem.2 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 1 OB Sem.2 6,00
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 2 OB Sem.2 6,00
Assignatures del curs 4 Tipus Per. ECTS
Optatives OP Sem.1 M-Sem.1 T 30,00
Pràctiques Escolars 3 PR Sem.2 M 24,00
Treball Final de Grau TF Sem.2 M 6,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari