Curriculum info

Assignatures del curs 1 Tipus Per. ECTS
Dret de l'Empresa FB Sem.1 6,00
Història Econòmica FB Sem.1 6,00
Matemàtiques 1 FB Sem.1 6,00
Microeconomia 1 FB Sem.1 6,00
Pensament Social 1 FB Sem.1 6,00
Anglès Econòmic FB Sem.2 6,00
Economia d'Empresa FB Sem.2 6,00
Informàtica Gestió 1 FB Sem.2 6,00
Macroeconomia 1 FB Sem.2 6,00
Matemàtiques 2 OB Sem.2 3,00
Pensament Social 2 OB Sem.2 3,00
Assignatures del curs 2 Tipus Per. ECTS
Estadística 1 FB Sem.1 6,00
Comptabilitat 1 OB Sem.1 9,00
Macroeconomia 2 OB Sem.1 3,00
Microeconomia 2 OB Sem.1 3,00
Ètica General OB Sem.1 3,00
Optativa 1 OP Sem.1 6,00
Comptabilitat 2 OB Sem.2 6,00
Comptabilitat 3 OB Sem.2 3,00
Direcció Financera 1 OB Sem.2 6,00
Economia Espanyola OB Sem.2 3,00
Economia Mundial OB Sem.2 3,00
Estadística 2 OB Sem.2 3,00
Optativa 2 OP Sem.2 6,00
Assignatures del curs 3 Tipus Per. ECTS
Econometria OB Sem.1 3,00
Comptabilitat 4 OB Sem.1 3,00
Direcció Financera 2 OB Sem.1 6,00
Direcció d'Operacions OB Sem.1 6,00
Direcció de RRHH OB Sem.1 6,00
Màrqueting 1 OB Sem.1-Sem.2 6,00
Optativa 3 OP Sem.2 30,00
Assignatures del curs 4 Tipus Per. ECTS
Comportament Organitzatiu OB Sem.1 3,00
Comunicació en Anglès OB Sem.1 3,00
Direcció Estratègica OB Sem.1 6,00
Fiscalitat Empresarial OB Sem.1 6,00
Màrqueting 2 OB Sem.1 3,00
Ètica Empresarial OB Sem.1 3,00
Direcció Financera 3 OB Sem.1-Sem.2 6,00
Optativa 4 OP Sem.2 21,00
Treball de Fi de Grau TF Sem.2 9,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari