Curriculum info

  • crèd.: Crèdits del Sistema Oficial Espanyol
  • Per.: període del calendari