Curriculum info

Assignatures del curs  Tipus Per. ECTS
Preus de Transferència OB Anual 1,50
Tancament Comptable i Fiscal OB Anual 1,00
Comptabilitat per Fiscalistes OB Sem.1 3,50
Delicte Fiscal OB Sem.1 1,50
Fiscalitat de Fundacions i Mecenatge OB Sem.1 1,00
Impost de Societats OB Sem.1 3,50
Impost sobre Patrimoni, Empresa Familiar, Obres d'Art i Planificació Fiscal OB Sem.1 2,00
Impost sobre Successions i Donacions OB Sem.1 2,00
Procediments Tributaris OB Sem.1 3,50
Tributació Local OB Sem.1 1,00
Consolidació Fiscal OB Sem.2 1,50
Fiscalitat Immobiliària OB Sem.2 1,00
Habilitats Comunicatives OB Sem.2 1,00
IVA, Impostos Especials i Duanes OB Sem.2 3,50
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats OB Sem.2 1,00
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques OB Sem.2 3,50
Inglés Jurídic OB Sem.2 1,00
Planificació Internacional OB Sem.2 3,00
Pràctiques OB Sem.2 16,00
Reestructuracions Empresarials OB Sem.2 3,00
Treball Final de Màster OB Sem.2 5,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari