Curriculum info

Pla d'estudis i assignatures 2018-2019

  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari